תעבורה מבזק ידיעות

מבזק ידיעות וחדשות ללקוחות המשרד בנושא תעבורה

משרד שי גלעד חברת עורכי דין ידוע כמשרד מקצועי, שבקיא ברזי דיני התעבורה ובכל עניין הקשור לתחבורה פרטית וציבורית, עו"ד שי גלעד מציג נסיון מוכח של שנים בייצוג נהגים פרטיים ומקצועיים בענייני תעבורה שונים ותקדימים משפטיים שנוצרו בעזרתו.
עדכונים, מבזקים, וחדשות בנושאיי תעבורה, חוקי תעבורה, משרד הרישוי, רישיונות נהיגה ועוד
1תקנות התעבורה קובעות כי לא ינהג אדם ולא יסע ברכב אלא אם כן הנוהג והנוסעים בו חגורים בחגורת בטיחות.
חובת חגירת החגורות חלה על הנוסע אך הנוהג ברכב חייב לוודא שהנוסעים חגורים כראוי

נהג, אשר ידע כי נוסע היושב ברכבו מאחור אינו חגור בחגורת בטיחות, הורשע בגרימת מותו של הנוסע אשר הועף מהרכב עקב תאונת דרכים ומצא את מותו בתאונה זו.
2נוהג אופנוע עלול לחוב בדין פלילי בנזק שנגרם לרוכב עימו
תקנות התעבורה מטילות חובות על נוהג אופנוע, בין היתר, לנהוג ולדאוג שהרוכב ירכב כשרגליו נמצאות משני צדי האופנוע, או במקום המיועד לכך וכן לא לנהוג אופנוע, ולא לרכב עליו ולא להרשות לאחר לרכב עליו, אלא אם כן הרוכב חובש קסדת מגן תיקנית והיא קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה.

היה והרוכב נפגע בתאונה או נהרג כשקסדתו לא הייתה רכוסה או שלא הייתה תקנית, עלול הנוהג באופנוע להמצא אשם בדין פלילי בגרימת נזק לאותו אדם ואף בגרימת מותו.
3מהי הכמות המירבית של אלכוהול שאינה מהווה עבירה?
מאז מתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים שקבע כי רף האכיפה בעבירת נהיגה בשכרות כשהבדיקה נעשיית על ידי מכשיר הינשוף יהיה 290 מיקרוגרם אלכוהול לליטר אויר נשוף, התלבטו בתי המשפט באם לאכוף עבירה זו גם בכמות של 290 או רק מעליה.

בית המשפט לתעבורה בחיפה קבע לאחרונה כי הפרשנות הראוייה היא כי בכמות של 290 מיקרוגרם אלכוהול לליטר אויר נשוף לא עבר הנהג את העבירה אלא רק בכמות העולה על כמות זו, היינו - 291 ואילך.

יש לזכור כי כמות זו אינה רלוונטית לנהגים צעירים עד גיל 24 ולנהגים מקצועיים.
4תיקון לפקודת התעבורה הפחית את כמות האלכוהול המירבית המותרת בגופם של נוהג חדש,
נוהג שטרם מלאו לו 24, נהג בעת נהיגה ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר לפי רישיון הרכב עולה על 3,500 קילוגרם ונהג בעת נהיגה ברכב ציבורי, עד לחמישית מהכמות המותרת לנהגים שאינם בקטגוריות האלה.

אי לזאת, הכמות המירבית המותרת כיום בגופם של הנהגים המנויים לעיל הינה 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף, או לפי דגימת דם - 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר דם.

כמות זו שוות ערך פחות או יותר לכשליש מנת אלכוהול (שליש בקבוק בירה של שליש ליטר, שליש כוסית יין או שליש "שוט" של וודקה)
5תיקון לפקודת התעבורה מטיל חובה על הנוסע ברכב המעורב בתאונה בה נפגע אדם
להזעיק עזרה בהקדם האפשרי בנסיבות העניין ובין היתר להגיש עזרה לנפגע, להזעיק את גופי ההצלה המתאימים, להמתין ליד הנפגע עד להגעתם, לדאוג למניעת כל נזק נוסף לנפגע ולהגיש עזרה ראשונה אם הנוסע הוכשר לכך.

מי שעובר על הוראה זו צפוי לעונש עד שבע שנות מאסר.
6משטרת ישראל החלה להתקין בימים אלה מצלמות מהירות ומצלמות רמזור דיגיטליות במסגרת פרוייקט המכונה א'3 "אכיפה אלקטרונית אוטומטית" בה מותקנות מצלמות ברחבי הארץ כשפרויקט התקנת המצלמות והשימוש בהן יבוצע בשלבים עד להתקנתן של מאות מצלמות.
המצלמות מבוססות על גלאים המותקנים בכביש היוצרים לולאת גלאים השראתית כשלכל נתיב באותו כוון נסיעה תהייה מערכת גלאים עצמאית. ואולם, באם יסעו במקביל מספר מכוניות במספר נתיבים, תרשם העבירה לרכב שעבר ראשון בנתיבו את מערכת הגלאים, גם אם הרכבים שעברו אחריו בנתיבים האחרים, עברו את המהירות המותרת.
7ברירת משפט שניתנה לאזרח הפכה להטלת הוצאות על המדינה
שוטרת שרשמה דוחו"ת על חנייה על השול בדרך שאינה דרך עירונית ולא התייצבה למשפט לתת את גרסתה, גרמה לזיכויים של הנאשמים ולהטלת הוצאות בסך 3,000 ₪ לטובתם של הנאשמים.

בית המשפט זיכה את הנאשמים מאשמתם ואף הדגיש כי השוטרת כשלה בכך שרשמה את הדוחו"ת מבלי שטרחה לשמוע את טיעוני הנהגים לסיבת חנייתם במקום.

חובת שוטר לשמוע טיעונו של נהג בטרם ירשם לו דו"ח גם אם סבור השוטר כי אין בטיעונים כל טעם
8נהיגה בזמן פסילה בתום לב - האם תביא לזיכוי?
נהג שנפסל רשיונו על ידי בית משפט אך לא הפקיד את רשיונו במזכירות בית המשפט ונהג, עובר עבירה של נהיגה בזמן פסילה שדינה שלוש שנות מאסר והנחיית בית המשפט העליון בעבירות שכאלה הינה למאסר בפועל.

למרות זאת, זיכה לאחרונה בית המשפט לתעבורה נהג אשר נהג בנסיבות שכאלה, אלא טען כי היה סבור בתום לב כי די בכך שהתנזר מנהיגה בכל תקופת הפסילה שהטיל עליו בית המשפט מבלי שהפקיד את רשיונו בפועל.

זוהי, כאמור, פסיקת בית המשפט לתעבורה שטרם עברה מבחנן של ערכאות הערעור.
9בית המשפט העליון פטר את המשטרה מלכייל את מכשיר האכיפה
בית המשפט העליון קיבל את ערעורה של המדינה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי וקבע כי המשטרה פטורה מלכייל כיול תקופתי על פי אמות מידה מטלוגיות את מכשירי מדידת המהירות בהם היא משתמשת לצורך אכיפת עבירות המהירות בכבישים.

בית המשפט גם רמז כי המשטרה תהא פטורה מחובה שכזו גם לגבי מכשירי אכיפה אחרים כל עוד הם עומדים בתקן שהותקן ודבר חקיקה שנחקק.

על מי שירצה להוכיח אחרת, יהיה להביא ראיות משמעותיות שיהיו מספיקות לסתור את חזקת התקינות של מכשירים אלה. נראה כי על פי פסיקה זו, הנטל המוטל על כתפי נאשם להוכיח העדר אמינות - הינו נטל כבד ביותר.
10נהיגת אוטובוס אחורנית בעזרת מכוון - אינה חובה אבסולוטית
במשך שנים רבות ולאור פסיקת בית המשפט העליון היה נהוג לחשוב כי חובה על כל נהג אוטובוס הנאלץ לנהוג את האוטובוס בהילוך אחורי, להעזר במכוון, היינו - אדם אשר יעמוד בצד ומאחורי האוטובוס ויכוון את הנהג בנסיעתו לאחור לבל יפגע באדם או רכוש.

לאחרונה נתן בית המשפט לתעבורה בבאר שבע פירוש מרחיב להלכה זו בתיק בה הואשם נהג אוטובוס בגרימת מותו בנהיגה רשלנית של עובד אחר בחברת האוטובוסים וקבע כי החובה אינה אבסולוטית אלא תיבחן לגופו של כל עניין ועניין.

כאשר המקום אינו נגיש לציבור הרחב, כמו למשל בחנייה לאוטובוסים, לא מתקיימת חובה כזו באופן אוטומטי, והנהג הנוסע לאחור אינו נדרש בהכרח להציב מכוון אם בדק את סביבת הרכב בטרם הנסיעה ועשה כל שביכולתו, תוך ניצול האמצעים העומדים לרשותו, כדי לנסות ולמנוע פגיעה באחר.
11מה חייב שוטר לציין בדוח על שימוש בסלולרי בזמן נהיגה?
בית המשפט העליון קבע בערעור נהג על הרשעתו בשימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה כי יש להנחות את כלל העוסקים במלאכת האכיפה בתחום זה, לציין במפורש את מספרו של הטלפון הנייד ואת תיאורו של המכשיר בדו"ח שנרשם על-ידם, ובודאי שיש לעשות כן, משהתבקשו לכך על-ידי הנהג.

קביעה זו באה לאחר שהנהג הוכיח כי דרש מהשוטר לציין בפירוש בדו"ח את מספר הטלפון וסוג המכשיר ממנו, כך נטען, שוחח הנהג והשוטר סירב.
12חוק האופניים החשמליים - פתרון חלקי ובעיות חדשות
התיקונים בחוק פתרו בעיות, אך יצרו סכנות חדשות עבור המשתמשים בכלי הרכב החשמליים, בכלל, ורוכבי אופניים, בפרט...
לכתבה המלאה

רוכבים על אופניים חשמליים? אלה הצעדים שימנעו את הקטל בכבישים
13ציות לשוטרים ולעובדי ציבור
עובר דרך חייב לציית להוראות שנותן שוטר במדים, שוטר שהזדהה בתעודת מינוי, או אדם הנמנה עם הג”א כשהוא בתפקיד רשמי בפועל מטעם משטרת ישראל ובמדים, או שיש עליו סימן זיהוי חיצוני בולט אחר שאושר, או שוטר צבאי במדים או פקח עירוני במדים שהוא עובד רשות מקומית שהוסמך בידי מפקד מחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבל הכשרה מתאימה (בתקנה זו – פקח עירוני). קרא מאמר וחוקי תעבורה בנושא