ואם לשוטר אין כובע?

שוטר במדיםבתקנה 23 לתקנות התעבורה נקבעה החובה לציית להוראות ולאותות של שוטר, פקח ועובד חברת נתיבי ישראל. זו לשון התקנה: עובר דרך חייב לציית להוראות שנותן שוטר במדים, שוטר שהזדהה בתעודת מינוי, או אדם הנמנה עם הג”א כשהוא בתפקיד רשמי בפועל מטעם משטרת ישראל ובמדים, או שיש עליו סימן זיהוי חיצוני בולט אחר שאושר, או שוטר צבאי במדים או פקח עירוני במדים שהוא עובד רשות מקומית שהוסמך בידי מפקד מחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבל הכשרה מתאימה (בתקנה זו – פקח עירוני).
במרבית המקרים נקבע כי חובה לציית לעובדי ציבור הלבושים מדים, ואילו לגבי שוטרים נקבע בתקנה כי יש לציית גם לשוטר שאינו לובש מדים, אם הזדהה באמצעות הצגת תעודת שוטר או שיש עליו סימן זיהוי חיצוני בולט אחר שאושר. החרגת השוטרים מהחובה ללבוש מדים מאפשרת למשטרת התנועה לאתר ולאכוף עבירות תנועה באופן סמוי ולהזדהות בהמשך, לאחר שהנהג עבר כבר את העבירה.

בתי המשפט קבעו בעבר, כי אפשר לזהות שוטר גם על פי אור כחול מהבהב על גג הניידת, דרישה לעצור באמצעות מערכת כריזה, שימוש בצופר או סירנה של רכב ביטחון ועוד.

עבירת “אחריות קפידה” והזמנה לדין

עבירה של אי ציות להוראת שוטר, בדומה לרובן המכריע של עבירות התעבורה, היא עבירה מסוג “אחריות קפידה”, כלומר עבירה שלא צריך להוכיח בה את היסוד הנפשי של עובר העבירה על החוק, אלא רק את קיומה. לדוגמה, בעבירה של אי ציות להוראת שוטר על התביעה להוכיח כי שוטר נתן הוראה והנהג לא ציית לה, אך היא אינה צריכה להוכיח כי הנהג ידע ששוטר נתן את ההוראה וכי היה עליו לציית לה. שלא כמו מרבית העבירות הפליליות, בעבירות אחריות קפידה על הנהג מוטל הנטל להוכיח כי נהג ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות ועשה כל שאפשר כדי למנוע את העבירה.

אם כן, שוטרים יכולים להזדהות באמצעי זיהוי מגוונים, ואילו על ציבור הנהגים מוטלת החובה לזהותם ולהישמע להוראותיהם. השאלה אם היה על נהג מסוים לזהות שוטר מסוים ולהישמע להוראותיו נבחנת רק בדיעבד, על ידי בית המשפט.
במקרים רבים מוגשים כתבי אישום נגד נהגים בגין עבירה של אי ציות לשוטר, והנהג כלל לא ידע שלא ציית להוראה של שוטר. לעתים הוא לא זיהה את השוטר או לא הבין את האות או את ההוראה שנתן השוטר, ובמקרים אחרים הוא חשש או האמין שנותן ההוראה אינו שוטר ולכן לא צריך לציית לו.

עבירה של אי ציות להוראת שוטר היא עבירה מסוג הזמנה לדין, שבגינה לא יירשם דו”ח לתשלום קנס אלא יימסרו לנהג כתב אישום והזמנה להישפט על העבירה בבית המשפט. בתי המשפט רואים בחומרה רבה עבירות של אי ציות להוראות שוטר, שכן מצטיירת בפניהם תמונה של נהג מסוכן לכאורה שאינו מציית לגורמי אכיפת החוק.
כאמור, הנטל להוכיח כי לא נעברה עבירה של אי ציות להוראת שוטר מוטל על הנהג, ולא תמיד יש בידיו הכלים להוכיח את טענתו אל מול טענות השוטרים כי הזדהו בפניו והוא בכל זאת לא ציית להוראותיהם. כדי להתגונן כראוי בפני אישום מסוג זה, מומלץ להיוועץ בעורך דין מיד עם קבלת כתב האישום.

אני רק שאלה

ומה עושים אם לא בטוחים שנותן ההוראה הוא שוטר? שואלים.
פקודת המשטרה קובעת, כי משנדרש שוטר במדים או שאינו במדים להזדהות, עליו לעשות כן תוך ציון שמו והיותו שוטר וכן להציג תעודת מינויו. במקרה מסוים קבע בית המשפט המחוזי כי אף שהשוטר לבש חולצת טריקו כחולה ועליה סמל של משטרת ישראל, החזיק מכשיר קשר ונשק, שעל פיהם סביר כי אפשר היה לזהותו כשוטר, חובת הציות לא הופרה עד שהשוטר ענד את תג השוטר והציג את עצמו כשוטר.

ומה עושים כשלא בטוחים שנותן ההוראה הוא שוטר וחוששים שהוא מפגע או עבריין שהתחפש לשוטר? במקרים כאלה, אם השוטר מכוון את התנועה ונותן הוראות בניגוד לתמרור, לא נשקפת כל סכנה אם הנהג יציית להוראות השוטר, אבל אם מדובר במקום חשוך, המרוחק מבני אדם, וקיים חשש שהאדם אינו שוטר אלא מתחזה, כדאי להתרחק מעט מהמקום, לצלצל למוקד המשטרתי ולקבל ממנו הנחיות.

חובת הציות

האם חייבים לציית לכל הוראה שנותן השוטר?
תקנה 23 מצויה בפרק השני של תקנות התעבורה הדן ב”התנהגות בדרך”. הפירוש שניתן לחובת הציות להוראות שוטר נוגע רק להוראות שוטר שנועדו להסדיר את התנועה. נקבע כי תקנה 23 אינה מיועדת לעניינים שמחוץ לכללי הדרך, לתנועה בה או לבטיחותה. כך, דרך משל, אפשר להכניס לגדר התקנה האמורה אותות הנוגדים תמרורים או הוראה כללית שמסדירה את התנועה בדרך, אך התקנה אינה יכולה לחול על הוראות שלא נועדו להכווין את התנועה ולהסדירה.

טיזרים

במרבית המקרים נקבע כי חובה לציית לעובדי ציבור הלבושים מדים, ואילו לגבי שוטרים נקבע בתקנה כי יש לציית גם לשוטר שאינו לובש מדים, אם הזדהה באמצעות הצגת תעודת שוטר או שיש עליו סימן זיהוי חיצוני בולט אחר שאושר
בית המשפט המחוזי קבע כי אף שהשוטר לבש חולצת טריקו כחולה ועליה סמל של משטרת ישראל, החזיק מכשיר קשר ונשק, שעל פיהם סביר כי אפשר היה לזהותו כשוטר, חובת הציות לא הופרה עד שהשוטר ענד את תג השוטר והציג את עצמו כשוטר

משרד עורך דין תעבורה שי גלעד מטפל בתיקי תעבורה כולל עברות תעבורה על מהירות מופרזת, נהיגה בשיכרות, תאונות דרכים, פסילת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שלילה על נקודות וכל תיקי תעבורה הדורשים עורך-דין מתמחה בבתי משפט לתעבורה, בתל אביב, חיפה, באר שבע, נתניה, אשדוד, ובכל בתי המשפט בארץ.