עורך דין תעבורה – פסילת רשיון נהיגה מנהלית

מהי פסילה מנהלית?

זוהי פסילת רישיון הנהיגה שלא על ידי סמכות שיפוטית. פסילה שכזו תבוא בדרך כלל מצידו של שוטר שהוא בעל סמכות לפסילה מנהלית בהתקיים נסיבות הקבועות בחוק או על ידי רשות הרישוי בהתקיים התנאים הקבועים בחוק ובעת תפעיל זו את שיקול דעתה שניתן לה על פי חוק.

מהי אורכה של הפסילה המנהלית?

הפסילה על פי סמכות שוטר יכולה להיות בת 30, 60 ו-90 ימים בהתאם לאירוע וסמכויות הפסילה שניתנו בחוק. פסילת רשות הרישוי יכולה להיות לתקופה של 3 או 9 חודשים בהתאם לשיטת הניקוד או לתקופות ארוכות יותר בהתאם לסמכויות שניתנו לרשות הרישוי על פי חוק.

האם ניתן לבטל פסילה מנהלית?

פסילה מנהלית שהוטלה על ידי שוטר ניתן לבטל על ידי פנייה לבית המשפט לתעבורה. בדרך כלל יבטל בית המשפט פסילה שכזו אם יוכח בפניו כי הנהג הפסול אינו נהג המסכן את המשתמשים בדרך. קביעה שכזו יכולה להילמד הן מהתנהגותו באירוע הספציפי והן מהתנהגותו בדר"כ בכביש.

פסילה על פי שיטת הניקוד ניתן לבטל על ידי פנייה לבית המשפט לעניינים מנהליים בעתירה מנהלית התוקפת את שיקול הדעת של רשות הרישוי.

סיכויי ההצלחה לביטול הפסילה עולים ככל שיוכח בפני בית המשפט את אי מסוכנותו של הנהג על ידי סנגור מנוסה בתחום.

משרדינו הוכיח לאורך 25 שנות ניסיון כי הידע המעמיק שצבר וניסיונו הרב הינו מפתח להצלחה בתיקים אלו.

פסילת מנהלית – רישיון נהיגה

סעיף 47 לפקודת התעבורה מקנה סמכות לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה, שיש לו יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג שביצע את העבירה, לפסול את רישיונו של נהג כדלהלן:

1. פסילה ל-30 ימים לגבי עברות תנועה ספציפיות:
א. גרימת סיכון להולך רגל במעבר חציה
ב. אי ציות לתמרור עצור או לתמרור זכות קדימה
ג. נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים
ד. עקיפה בדרך לא פנויה או תוך חציית קו הפרדה רצוף
ה. הסעת נוסעים בשכר כאשר מספר הנוסעים עולה על המותר לגבי אותו סוג רכב
ו. הובלת מטען במשקל החורג ב-25% מהמותר
ז. נהיגה כאשר מצב הרכב עלול לסכן עוברי דרך
ח. אי עצירה של הרכב לפני מפגש מסילת ברזל
ט. נהג חדש הנוהג ללא מלווה
י. נהג הנוהג במהירות מופרזת החורגת מהמותר ב-30 קמ"ש בדרך עירונית או ב-40 קמ"ש בדרך שאינה עירונית או דרך מהירה
יא. נהג חדש המסיע כמות נוסעים הגדולה מעל המותר

2. פסילה ל-60 ימים - בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש.

3. פסילה ל-90 ימים - בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם.

הבהרה: בטרם יישלל רישיונו של הנהג הוא יוזמן ל"שימוע" אצל קצין היחידה בטרם ושם הוא יכול לשטוח את טענותיו ו"לשכנע, את הקצין מדוע אין לשלול את רישיונו. באם יסבור קצין המשטרה כי לא יוגש כתב אישום – רישיון הנהיגה יוחזר לנהג. הן על פסילת רישיון נהיגה והן על פסילת רישיון רכב ניתן להגיש בקשה לביטולן בבית המשפט.

פסילת רישיונות

איסור מנהלי על שימוש ברכב – השבתת רכב פקודת התעבורה סעיף 57א קובעת כי בעברות תנועה מסיומות, יש סמכות לשוטר ו/או קצין משטרה להשבית את הרכב כדלהלן:

1. הובלת מטען ברכב מסחרי כאשר משקלו הכולל של הרכב והמטען המובל בו עולה על המשקל הכולל המותר לפי רישיון הרכב
2. הסעת נוסעים מעל המותר ברכב
3. הסעת נוסעים בשכר לא לפי התנאים
4. הסעת נוסעים מעל המותר במונית שירות
5. נהיגה מעבר לשעות הנהיגה המותרות
6. שימוש ברכב שנמסרה עליו הודעת אי שימוש
7. נהיגה ללא רישיון נהיגה
8. בעל רכב או מי שבידו השליטה על רכב, אשר הרשה לאדם אחר לנהוג בו ביודעו שהאדם איננו בעל רישיון נהיגה לאותו סוג רכב
9. נהיגה בזמן פסילה
10. נהג חדש שנהג ללא ליווי
11. נהג שעבר עבירת הפקרה אחרי פגיעה
12. נהיגה בשכרות
13. אי עצירת רכב לפני מסילת ברזל
הבהרה: למעט עבירה של הובלת מטען ברכב מסחרי כאשר משקלו הכולל של הרכב והמטען המובל בו עולה על המשקל הכולל המותר לפי רישיון הרכב בה ניתנת לשוטר סמכות להטיל עונש "ראשוני" שהוא פסילת רישיון הרכב ל-30 ימים, ביתר העברות הנהג מוזמן לשימוע אצל קצין ורק לאחר היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג, רשאי הוא למסור לו הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה של 30 ימים.

קרא: פסילת רישיון נהיגה ורכב עוד טרם משפט

קרא: נהיגה בקלות ראש אל מול נהיגה בחוסר זהירות