המכון הרפואי לבטיחות בדרכים תל אביב

משרד הבריאות - המרב"ד תל אביב

רשות הרישוי רשאית לבטל רשיון נהיגה או לסרב לתת רשיון למי שלדעתה אינו ראוי לנהוג בשל כשר נהיגה לקוי. את המידע על כשר נהיגתו של אדם מקבלת רשות הרישוי ממשרד הבריאות ומהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובהמלצתו מסרבת לבקשה לרשיון או מבטלת רשיון קיים. כארבעים אלף איש בשנה נבדקים על ידי המכון וכעשרת אלפים מתוכם נדחים כתוצאה מבדיקות אילו על ידי רשות הרישוי.
המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) ממליץ לרשות הרישוי על כשירות רפואית לנהיגה של אנשים בהתאם לסוג הרכב המנועי.

 • המופנים לבדיקות כשירות רפואית
 • מבקשי רישיון נהיגה לרכב ציבורי ומשא כבד – על-ידי משרד הרישוי.
 • עברייני תנועה מועדים ולאחר תום שלילה – על-ידי משרד הרישוי.
 • נהגים שדווחו על-ידי משטרת ישראל על מעורבותם בתאונות דרכים.
 • נהגים שדווחו על-ידי בית משפט.
 • נכי משרד ביטחון.
 • נכים המופנים על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • משתמשי/מורשעי סמים ו/או אלכוהול, המופנים על-ידי משרד הרישוי, משטרת ישראל וסמכות רישוי צה"ל.
 • נהגים המדווחים מכוח סעיף 12 ב' לפקודת התעבורה – חובת דיווח רופא.
 • מבקשי / מחזיקי רישיון נהיגה עם בעיות בריאותיות – על-ידי משרד הרישוי.
 • נהגים המופנים על-ידי רשות הרישוי מפאת גיל (תקנה 196 לתקנות התעבורה).
 • נבדקים המחויבים בבדיקת ביקורת מטעם המרב"ד וועדת ערר.


תקנים להתאמה רפואית לרישיון נהיגה

משרד הבריאות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים - קובץ תקנים והנחיות להתאמה רפואית לנהיגה

בחינת כושר הנהיגה של נהג והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שלילת רישיון משרד הבריאות, שלילת רישיון משרד הרישוי, אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה, חוסר קוגניטיבי... כל אלה ואחרים הינם מונחים אשר נוגעים לבחינת כושר הנהיגה של נהג .

על החלטת רשות הרישוי על פי המלצת המכון הרפואי ניתן לערור בפני ועדת ערר רפואית של שלושה רופאים .בסמכות וועדה זו לקבל את הערר ,לדחותו ואף לקבוע קביעות שונות לגבי רשיונות שעליהם לא ערער העורר כלל. בסמכותה לבדוק את העורר ,להעניק לו רשיון אך להתנות בו תנאים.

קיבלתם מכתב זימון למרב"ד

אם קיבלתם מכתב זימון למרב"ד, תתבקשו להביא עמכם לבדיקה מסמכים שונים, בהתאם לסיבת זימונכם. בנוסף, במקרים מסוימים, עשוי המרב"ד לבקש מהנהג להמציא מידע כלשהו, רפואי למשל, ולעבור בדיקות במכון עצמו או להידרש לבדיקות משלימות חיצוניות. מטרתו של תהליך זה היא גיבוש המלצה המבוססת על בדיקה יסודית ומעמיקה. קיבלתם זימון למרב"ד - המכון הרפואי לבטיחות בדרכים? מומלץ לקבל ייעוץ משפטי, שיסייע לכם לעבור את הבדיקות השונות בהצלחה ולקצר את ההליכים באופן משמעותי.

מחלות ובריאות לקויה

ישנן מחלות אשר על פי הנוהל, מחויב הרופא להודיע עליהם באופן מיידי, כגון אפילפסיה, שימוש בסמים ואלכוהול, מחלות לב חמורות, סוכרת, בעיות ראיה ועוד. לפיכך, הרי שסביר שהרופא המטפל העביר מידע אודות מחלתך למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

אי התאמה אישיותית

המונח “אי התאמה אישיותית” מתייחס לאנשים שהבסיס שעומד מאחורי הסירוב לבקשתם הינו ליקוי אישיותי מסוים. המונח הינו מונח “סל” אשר מקיף טווח רחב ביותר של תכונות אישיותיות אשר בגינן יש סיכון לנהיגה בטוחה. הדבר יכול להתבטא בפרופיל נפשי בצבא, עבירות סמים וכן קווי הפרעות אישיותיות, אשר הובאו לידיעת המכון.

פעמים רבות מתייחס המכון, בקטגוריה זו, למרכיבים כגון יכולת שיפוט פגומה, חוסר תובנה לחוקי התנועה ולחשיבות לקיימם, חוסר יכולת לתפקד במצבי לחץ, נטייה ללקיחת סיכונים, נטייה לחיפוש ריגושים, עמדות כלפי בטיחות בנהיגה, אחריות, שיקול דעת ויכולת לקויה להפקת לקחים.

הפרעה דו קוטבית

הפרעה דו קוטבית, המוכרת יותר בשמה הקודם מאניה דפרסיה, היא הפרעה פסיכיאטרית המתאפיינת בשינויים חדים במצב הרוח ובאנרגיה. ההפרעה מאופיינת במעבר משני קצוות: מצד אחד תקופות של דיכאון קיצוני, מצב רוח ירוד, שינוי בתיאבון, פגיעה בשינה, היעדר אנרגיה, אובדן הנאה מהחיים, ייאוש וחוסר תקווה (לעיתים אף במחשבות אובדניות), ומצד שני בתקופות של מאניה, הבאה לידי ביטוי במצב רוח מרומם, עודף אנרגיה, תחושת גדלות ומסוגלות לבצע כל דבר (פעלתנות גופנית עודפת, פיזור כספים, תחושה של היעדר צורך בשינה וכיוצ”ב).

ועדת ערר

ועדת ערר היא ישות בקרה על המלצות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) ובסמכותה לשנותן או לבטלן.

מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה, הרואה עצמו נפגע מהחלטות מרב"ד, רשאי להגיש ערעור בפני ועדת ערר תוך 30 ימים, מיום שההודעה נמסרה לו על-ידי רשות הרישוי (תקנה *195(א) לתקנות התעבורה).

הנחיות להגשת הערר ושובר לתשלום האגרה נמסרים למבקש הרישיון על-ידי רשות הרישוי במועד קבלת התשובה מרשות הרישוי.

הגשות הערר נעשות דרך משרד הרישוי. יש להגיש את בקשות הערר באמצעות הדואר בלבד, בכתובת:
ועדת ערר לפי תקנה 195 לתקנות התעבורה
בית חולים שיבא, תל השומר לידי ועדת ערר, ביתן 17מיקוד 52621
המכון הרפואי לבטיחות בדרכים רחוב הארבעה 14 תל אביב
משרד עורך דין תעבורה שי גלעד מטפל בתיקי תעבורה כולל עברות תעבורה על מהירות מופרזת, נהיגה בשכרות, תאונות דרכים, עו"ד המרב"ד, שלילה על נקודות וכל תיקי תעבורה הדורשים עורך-דין מתמחה בבתי משפט לתעבורה, בתל אביב, חיפה, באר שבע, נתניה, אשדוד, ובכל בתי המשפט בארץ. משרדנו ממוקם ברמת גן, ברח' ז'בוטינסקי 33 , מגדל התאומים 1, המצוי באחד מצירי התנועה הראשיים במדינת ישראל ונגיש מכל מקום בארץ. צור קשר עוד היום לקבלת מידע ויעוץ מקצועי 03-7169977