תרגום נוטריוני: עברית – אנגלית / אנגלית – עברית

עו"ד שי גלעד הינו עורך דין בעל ותק וניסיון של שלושים ואחת שנה וכנוטריון עשרים ואחת שנה. המשרד מספק שירותי אישורי תרגום נוטריוני מאנגלית לעברית ומעברית לאנגלית לכל מסמך נדרש לרבות מסמכי בית משפט, תעודות שונות לרבות תעודת נישואין, לידה , תמצית רישום ותעודת גירושין וכן למסמכים עסקיים לרבות תצהירים, הסכמים וכיוב'.

ככל שמדובר במסמכים ציבוריים, לרוב ידרשו להם אימות נוסף על ידי בית המשפט. במסגרת תהליך האימות של המסמכים הציבוריים, הם מאומתים בידי נוטריון באישור הנלווה להם.

האישור הנוטריוני הוא מסמך ציבורי הטעון אימות נוסף לצורך קבלת מעמד רשמי במדינה זרה. אימות בינלאומי של מסמך ציבורי זה, וזה בלבד, הוא בסמכות מזכירות בתי המשפט. האימות נעשה בתעודה התואמת את הדין המוסכם בין ישראל ובין מדינת היעד.

קיימים שני סוגי תעודות המשמשות לאימות המדובר:
"אפוסטיל" – תעודה המיועדת למדינות החברות באמנת האג מיום 05.10.1961 לביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים .התעודה מודבקת על גב האישור הנוטריוני על ידי מזכיר בית המשפט שהוסמך לכך וכרוכה בתשלום אגרה.

"תעודה שאינה על-פי האמנה" - תעודה זו ניתנת מכוח חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976. התעודה מאמתת חתימת נוטריון על-גבי אישור נוטריוני הנלווה למסמכים ציבוריים אשר מיועדים למדינה שאינה חברה באמנה.התעודה מודבקת על-גבי האישור הנוטריוני ואינה כרוכה בתשלום אגרה.
תעריף התרגום הנוטריוני הינו תעריף אחיד הקבוע בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים) (תיקון) תשע"א-2011

נגישות

משרד עורך דין שי גלעד ממוקם ברמת גן, ברח' ז'בוטינסקי 33 , מגדל התאומים 1, המצוי באחד מצירי התנועה הראשיים במדינת ישראל ונגיש מכל מקום בארץ.