תקנות תעבורה חגורת בטיחות

חגורת בטיחות

בטיחות אלא אם כן הנוהג והנוסעים בו חגורים בחגורת בטיחות או רתומים במושב בטיחות או במושב מגביה.
למרות התקנה הכללית תקנות התעבורה מפרטות מי פטור מחגורת בטיחות:

חגורת בטיחות

– שב”כ, משטרה צבא – שניתן להם אישור בכתב.
– אדם שרשות הרישוי פטרה אותו בכתב מחגירת חגורת בטיחות
– הנוהג במונית בדרך עירונית שיש בה נוסעים
– הנוסעים במונית בדרך עירונית במושב האחורי
– הנוהג ברכב בזמן נסיעה לאחור
– מורה נהיגה בזמן שיעור ברכב מעל 3500 ק”ג ובאוטובוס
– בוחן נהיגה במבחן לרכב מעל 3500 ק”ג ובאוטובוס
– במונית ואוטובוס סיור שהותקן בהם שלט חובת חגירה,רשאי הנהג להסיעם גם אם הם אינם חוגרים.

חגורת בטיחות בילדים

בילדים החובה לחגור מתבטאת גם בהושבת הילד במושב בטיחות או מושב מגביה (לפי הגיל):
גילאים 0 – 3 – הסעת ילד שטרם מלאו לו שלוש שנים (למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי, מונית ואופנוע) במושב בטיחות.
גילאים 3-8 – ילד שמלאו לו שלוש שנים אך לא מלאו לו שמונה שנים (למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי, מונית ואופנוע), כשהילד אינו רתום
במושב בטיחות או מושב מגביה.
הערה: במידה וגיל הילד 6 עד 8, ניתן לילד שבת ברכב ללא מושב מגביה בתנאי שחגורת הבטיחות מונחת עליו כשורה.

קסדה

חובת הרכבת קסדה חלה על אופנוע או תלת-אופנוע או אופנוע עם רכב צידי. לצד זאת החובה מתבטאת במספר אופנים:
– חובה כללית להרכבת קסדה באופנוע או בתלת-אופנוע או באופנוע עם רכב צידי.
– חובת הרכבת קסדה גם לנוסע.
– חובה שהקסדה תהיה קשורה הן לנהג והן לנוסע בכל זמן הנסיעה.
– חובה שהקסדה תהיה לפי התקן כפי שנקבע בתקנות התעבורה.

הסנקציה העונשית בגין כל אלה – דו”ח ברירת משפט על סך 250 ₪.