התמרור בכה מאוד - ציות ל"עצור"

אחת העבירות החמורות שבחוקי התעבורה שהעסיקה רבות בשנים האחרונות את בתי המשפט היא עבירת הנהיגה בשכרות.

לפני שנים רבות, בתחילת דרכה של התעבורה במכוניות, לא היו תמרורים או שלטים, והתנועה הייתה מכוונת על ידי שוטרים בעיקר בצמתים המרכזיים. התפתחותה של התנועה בכלי רכב הצריכה את התפתחותם של תמרורים לכיוון התנועה ואלו הוצבו במקום שוטרי התנועה. כיום מפוזרים התמרורים על עמודים, על הכבישים, על המדרכות ועל עמודי רמזור.

בתקנות התעבורה נקבעה הוראה כללית, ולפיה עובר דרך חייב לקיים את ההוראות הניתנות בתמרור, אך לפי ההגנה שבצד בצד הוראה זו, תהיה זו הגנה טובה לנאשם אם יוכיח שהתמרור הוצב, סומן או נקבע שלא כדין. נקבע סייג נוסף, והוא כי האותות הניתנים על ידי רמזור, למעט אור צהוב מהבהב, יהיו עדיפים על פני כל תמרור הקובע מתן זכות קדימה.

ציית לתמרור

אם כן, התמרורים של היום הם השוטרים של פעם, והציות להם חייב להיות כמעט מוחלט. מדוע כמעט? מכיוון שבמצבים מסוימים, למרות אי הציות לכאורה לאות התמרור, עשוי הנהג לצאת פטור. כך קרה במקרה של נהג שהואשם באי ציות לתמרור "עצור" בכיוון נסיעתו והיה מעורב בתאונת דרכים עם רוכב אופנוע שנסע בדרך החוֹצה.

תקנות התעבורה קובעות, כי "נוהג רכב המתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור המציין חובה לעצור, יעצור במקום שיכול לראות את התנועה בדרך החוצה, ואם סומן קו עצירה - לפני קו העצירה, וייתן את זכות הקדימה לרכב אחר המתקרב או הנכנס לצומת מכביש אחר". אם כן, תמרור "עצור" (302) מחייב שתי פעולות מצטברות: האחת לעצור והשנייה לאפשר זכות קדימה לרכב המתקרב לצומת או נכנס אליו.

מהשילוב בין הוראת התמרור לתקנה יוצא כי על נהג המתקרב לצומת, כשבכיוון נסיעתו מוצב תמרור "עצור", לעצור לפני קו העצירה המסומן. אם בעומדו שם הוא יכול לראות את התנועה בדרך החוֹצה, ימלא את הפעולה השנייה בהוראת התמרור וייתן זכות קדימה לרכב המתקרב לצומת או נכנס אליו. על הנהג לעצור בכל מקרה בקו העצירה. אם אין הוא יכול להבחין בתנועה החוצה, ימשיך ויעצור במקום שבו יראה את התנועה החוצה - קו צומת, ואז יבחן את התנועה החוצה וייתן זכות קדימה. כאשר הדרך תהיה פנויה, יחצה את הצומת.

מעשה שהיה

נסיבות המקרה שהוזכר לעיל נדונו בבית המשפט לתעבורה. הנאשם טען כי עצר בקו העצירה (לפני מעבר החצייה), ובהמשך עצר בנקודה שבה היה יכול להבחין במצב התנועה, ובעצירה מלאה, בעת שהתקרב לעברו רוכב האופנוע. כאשר תוואי הכביש משתנה, בשים לב למדרכה הימנית-מערבית הבולטת, רוכב האופנוע שנסע לאט ניסה לעקוף את הנהג, עקף את חזית הרכב ובתוך כך פגע בחלקו האחורי בחלק הקדמי-שמאלי של הרכב ונפל.

בבית המשפט התעורר הספק שמא לא הוכחה מלוא אחריותו-אשמתו של הנאשם לקרות התאונה, במידה הנדרשת בפלילים. לבסוף קבע בית המשפט באופן קטגורי, כי תמרור "עצור" אינו חזות הכול. בית המשפט קבע, כי מסקנת בוחן המשטרה שהמליץ להעמיד לדין את הנהג בשים לב לשני פרמטרים בלבד - קיומו של תמרור "עצור" בכיוונו ושדה ראייה - איננה מספקת. לפי היגיון זה, בכל תאונת דרכים עם תמרור "עצור" בכיוונו של נהג, יש בכך כדי להכריע את הדין ולקבוע אחריותו לקרות התאונה. מובן שלא כך הם פני הדברים.

אכן, תמרור "עצור" מקים שתי חובות מצטברות לנהג, ובתוך כך חובת זהירות מוגברת. בנוסף קיימת עבירה של אחריות קפידה, אך אין הדבר מספיק באשר לקביעת האחריות לתאונה.

בית המשפט הביא מספר דוגמאות שבהן לא יכולה לעמוד הקביעה הקטגורית. לדוגמה, נהג עוצר לפני קו העצירה, מתקדם, עוצר בקו הצומת וממתין שהתנועה שניתנה לה זכות קדימה תפנה את הדרך. או-אז מגיח רכב ופוגע בו באלכסון או נוסע מחוץ לקו התנועה. האם גם במקרים אלו מוטלת האחריות על הנהג שבכיוונו תמרור "עצור" באשר לתאונה ולתוצאותיה? בדוגמה אחרת, נהג עצר לפי הוראת התמרור וכבר נכנס לצומת. או-אז רכב שנסע במהירות מעל המותר התנגש בו, עת הנהג כמעט הספיק לחצות את הצומת. מקרה כגון זה מערב לעיתים סוגיה של "חילופי זכויות קדימה"

אכן, בדיקה של קיומו והצבתו של תמרור "עצור", וכן שדה הראייה הרלוונטי, היא אלמנט מהותי והכרחי, אך אינה מספיקה, שכן בכל תאונה ותאונה יש לבדוק את מנח כלי הרכב לאחר התאונה, לתעדו בסקיצה או בתמונות ולבחון את טענות הצדדים, ובכלל זה גורמי הפרעה כגון מטען ומהירות.

* עו"ד שי גלעד מומחה למשפט תעבורה sgilad-law.co.il

טיזרים

במצבים מסוימים, למרות אי הציות לכאורה לאות התמרור, עשוי הנהג לצאת פטור. כך קרה במקרה של נהג שהואשם באי ציות לתמרור "עצור" בכיוון נסיעתו והיה מעורב בתאונת דרכים עם רוכב אופנוע שנסע בדרך החוֹצה

נהג עוצר לפני קו העצירה, מתקדם, עוצר בקו הצומת וממתין שהתנועה שניתנה לה זכות קדימה תפנה את הדרך. או-אז מגיח רכב ופוגע בו באלכסון או נוסע מחוץ לקו התנועה. האם גם במקרים אלו מוטלת האחריות על הנהג?

משרדנו הממוקם במגדל התאומים ברמת גן מטפל בתיקי תעבורה נהיגה בשכרות, ותיקי תעבורה מכל סוג, בתל-אביב, רמת-גן, חיפה, ירושליים, באר-שבע, אשדוד, ובכל בתי המשפט בארץ. צור קשר עוד היום לקבלת מידע ויעוץ מקצועי 03-7169977