פסילת רישיון נהיגה חישוב

חישוב תקופות הפסילה

חישוב תקופות הפסילה

בקרב נהגים רבים שהוטל עליהם עונש של פסילת רישיון נהיגה או שרישיונם הותלה על ידי רשות מוסמכת, קיימת לעתים קרובות אי ודאות לעניין חובת הפקדת הרישיון. אי ודאות זו עלולה לגרום לאותם נהגים לחשוב, כי מילאו חובותיהם החוקיות, וכעבור פרק זמן ממושך, לעתים אף שנים רבות, הם עלולים להיווכח כי טרם ביצעו את פעולת ההפקדה כדין, ולפיכך גם טרם החל מניין תקופת הפסילה, למרות שלמעשה לא נהגו בפועל כל אותה תקופה.
נקודת המוצא צריכה להיות הוראת החוק, הקובעת כי פסילה שהטיל בית משפט מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה תחל ביום מתן גזר הדין, אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת. במילים אחרות, מייד עם מתן גזר דין המטיל עונש של פסילה, חובה על הנאשם להפקיד את רישיונו במזכירות בית המשפט.

עוד נקבע בחוק, כי אם הוטלה פסילה על מי שנדון לפסילה במשפט קודם ותקופתה טרם נסתיימה, תהיה הפסילה שהוטלה כאמור מצטברת לקודמתה, ותקופתה תחל בתום הפסילה הקודמת, היינו תקופות הפסילה בשניים או יותר גזרי דין יצטברו זו לזו.

בתקנות התעבורה הורחבה הוראת החוק הנ”ל. על פי התקנות, כשהוּדע לבעל הרישיון על פסילת רישיונו או על התלייתו על ידי בית המשפט, או לפי צו של קצין משטרה או לפי החלטה של רשות הרישוי, לפי העניין, ימציא את רישיונו אף אם רישיונו אינו בר-תוקף באותה שעה.

אם כן, החובה להפקיד רישיון חלה לא רק בגין גזר דין של בית משפט, אלא גם על פי החלטת קצין משטרה או רשות הרישוי, וגם אם הרישיון באותה שעה אינו בר תוקף, יש לבצע את פעולת ההפקדה.

במקרה שאבד רישיונו של הנהג, יוכל להמציא לאותה רשות “חלף רישיון” בדמות תצהיר ערוך כדין המאמת את אובדן הרישיון.

עושים סדר

בעקבות אי ודאות שחלה בהוראות החוק, תוקנו התקנות והובהר כי אם נדון נהג לפסילות רישיון בכמה תיקים או בבתי משפט שונים, עליו להפקיד רישיונו באחד מהתיקים האלו ולהציג בכל תיק אחר אישור על הפקדת הרישיון בתיק הראשון. אישור זה ישמש למעשה הפקדתו של הרישיון בכל תיק.
עוד נקבע, כי אם נפסל רישיונו של נהג שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה, הפסילה תחל ממועד גזר הדין, ללא צורך בהפקדת הרישיון. ואולם במקרה שפג תוקפו של הרישיון, יהיה על הנהג להפקיד רישיון זה אף אם עבר תוקפו, ואם אבד, יחויב להפקיד כאמור לעיל – “חלף רישיון”.

עד לפני מספר שנים הדרך לחישוב תקופות הפסילה הייתה פנייה לבית המשפט לתעבורה. אלא שבית המשפט העליון טרף את הקלפים כשקבע כי הסמכות לכך נתונה לרשות הרישוי, וערעור על החלטתה יופנה לבית המשפט המנהלי. מאז פסיקה זו, נראה כי רשות הרישוי אינה מצליחה למלא כהלכה את התפקיד שהוטל עליה, ופקידי רשות הרישוי ממעטים להפעיל שיקול דעת בפניות שהם מקבלים בעניין זה.

בהיעדר הפעלת שיקול דעת, יופנו הנהגים לבית המשפט המנהלי, אך ייחסמו בחיפושם אחר הסיוע של בית המשפט מאחר שבניגוד לפנייה לבית המשפט לתעבורה, שזו פנייה קצרה ומהירה שאינה כרוכה באגרה והכללים לדיון בה אינם נוקשים, פנייה לבית המשפט המנהלי כרוכה בתשלום אגרה, בכללים נוקשים, בפנייה בתוך פרק זמן קצוב מיום שקמה העילה, ובהליך מסובך שבאחריתו סיכון לחיוב בהוצאות משפט מרובות אם העתירה תידחה.

מעשים שהיו

בפני בית המשפט המנהלי הובא מקרה שבו ניתנו לנהג שתי פסילות רישיון, האחת בצפת לשישה חודשים והוטלה בנובמבר 2008, והשנייה לתשעה חודשים והוטלה בעכו במאי 2011. העותר הפקיד את רישיונו רק ב-1 בנובמבר 2012 בצפת, ולא הפקיד את רישיונו בבית המשפט בעכו. העותר פנה לרשות הרישוי במכתב בפעם הראשונה ב-2 בדצמבר 2014, וביקש לחשב את פסילתו. מאחר שלא נענה, פנה לבית המשפט המנהלי.

עתירתו אמנם נדחתה, ובית המשפט קבע כי היה עליו להביא אישור לעכו על הפקדתו בצפת, אך הוסיף וקבע שמניין ימי הפסילה של בית המשפט בעכו יחל בתום 30 יום מפנייתו לרשות הרישוי, פנייה שלא נענתה כלל. בית המשפט נימק את החלטתו בכך שיש בסיס להניח, כי אילו הייתה רשות הרישוי משיבה לעותר שאין די בהפקדה בתיק צפת, אלא עליו להפקיד את רישיונו (או אישור מתאים) בתיק עכו, חזקה על העותר שהיה עושה כן, מטעמי זהירות, גם אם היה בוחר להגיש עתירה זו. אי לכך הורה בית המשפט כי חישוב הפסילה השנייה יחל מתום שלושים ימים מפנייתו של העותר לרשות הרישוי.

במקרה אחר נלקח מהעותר רישיונו במשטרה. בית המשפט המנהלי קבע, כי מי שרישיונו נלקח ממנו בשעת חקירתו במשטרה, אינו דומה למי שרישיונו אבד ואינו נחשב למי שרישיונו הופקד בגין פסילה אחרת. משנקבע בגזר הדין כי רישיון הנהיגה של העותר ייפסל ל-24 חודשים ממועד הפקדת הרישיון, ורישיונו הופקד במשטרת ישראל במסגרת הפסילה המנהלית, ואין חולק כי לא הוחזר לו, אין הוא נדרש להפקיד את רישיונו או תצהיר חלף רישיון במזכירות בית משפט כדי שתחל תקופת החישוב של ימי הפסילה כל עוד לא הורה המחוקק אחרת.

*** עו”ד שי גלעד מומחה למשפט תעבורה

טיזרים

הובהר כי אם נדון נהג לפסילות רישיון בכמה תיקים או בבתי משפט שונים, עליו להפקיד רישיונו באחד מהתיקים האלו ולהציג בכל תיק אחר אישור על הפקדת הרישיון בתיק הראשון. אישור זה ישמש למעשה הפקדתו של הרישיון בכל תיק

משנקבע בגזר הדין כי רישיון הנהיגה של העותר ייפסל ל-24 חודשים ממועד הפקדת הרישיון, ורישיונו הופקד במשטרת ישראל במסגרת הפסילה המנהלית, אין הוא נדרש להפקיד את רישיונו או תצהיר חלף רישיון במזכירות בית משפט כדי שתחל תקופת החישוב של ימי הפסילה

משרדנו הממוקם במגדל התאומים ברמת גן, מתמחה בתיקי תעבורה כולל עברות תעבורה על מהירות מופרזת, נהיגה בשיכרות, תאונות דרכים, פסילת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שלילה על נקודות וכל תיקי תעבורה הדורשים עורך-דין מתמחה בבתי משפט לתעבורה, בתל אביב, חיפה, באר שבע, נתניה, אשדוד, ובכל בתי המשפט בארץ. צור קשר עוד היום לקבלת מידע ויעוץ מקצועי 03-7169977

מאמרים נוספים על שלילת רישיון – נהיגה בזמן פסילה.