פסילה שיפוטית של רישיון נהיגה

עו”ד שי גלעד – עד תום – פסילה שיפוטית של רישיון נהיגה

פקודת התעבורה מקנה סמכות לקצין משטרה לפסול את רישיונו של נהג מבחינה מנהלתית לתקופות של שלושים, שישים ותשעים ימים, בהתאם לחומרת העבירה. לפיכך ברשימה של עבירות חמורות אפשר לפסול את הרישיון לשלושים יום, בגין עבירות שהביאו לתאונות דרכים שנפגעו בהן אדם ורכוש אפשר לפסול לשישים יום, ובתאונה שבה קיפח אדם את חייו אפשר לפסול לתשעים ימים.

פקודת התעבורה הקנתה לשופט סמכות לפסול את רישיונו של נהג בטרם נשפט, פסילה שיפוטית, אם לתקופה קצובה אם עד גמר בירור המשפט או מתן פסק דין בכתב האישום.

בתיק “קטלני”, היינו נהג מואשם כי גרם למותו של אחר בתאונת דרכים, ישנה סמכות לקצין משטרה לפסול את הרישיון מנהלתית, ובטרם מסתיימים תשעים הימים מזדרזת הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד הנהג, ויחד איתו מוגשת בקשה לפסילה עד לסיום ההליכים. ברוב רובם של המקרים הבקשה נענית ורישיונו של הנאשם נפסל עד תום ההליכים.

מקרה שהיה

נהג משאית נסע מחיפה ליריחו דרך כביש 90 בכיוון דרום. כשהגיע לעקומה בכביש סטה ממסלול נסיעתו שמאלה ללא הסבר סביר, וחצה את קו ההפרדה הרציף כך שהמשאית נסעה אל תוך הנתיב הנגדי. בגלל סטיית הנאשם וכדי להימנע מהתנגשות חזיתית עם המשאית, נהגת ברכב פרטי שנסעה בנתיב הנגדי הסיטה את רכבה ימינה ועקפה את המשאית על ידי נסיעה בשול הימני. מאחורי הרכב הפרטי נסע באותה עת רכב הסעות. כדי לברוח ממסלול ההתנגשות עם המשאית, שנסעה ישירות לעברו, בלם נהג ההסעות את רכב ההסעות תוך שהוא צופר לנאשם, וסטה אל הנתיב הנגדי, שממנו הגיע הנאשם. בד בבד בלם נהג המשאית בחוזקה וסטה בחוזקה ימינה, חזרה לנתיב נסיעתו, וכך קרה שרכב ההסעות והמשאית נסעו האחד לכיוון האחר. המשאית התנגשה חזיתית בחזיתו הימנית של רכב ההסעות במסלול הנסיעה של נהג המשאית, סמוך לקו ההפרדה.

בתאונה זו מצאו את מותם שישה מנוסעי רכב ההסעות. נוסעים נוספים נפצעו ונזקקו לטיפול רפואי. נהג המשאית סבל מכאבי ראש ומכאבים ברגליים ובכתף. נזק כבד נגרם לרכב ההסעות, ונגרם נזק גם למשאית.
רישיונו של נהג המשאית נפסל מנהלית על ידי קצין משטרה למשך 90 ימים, והוארך על ידי בית המשפט ב-45 ימים נוספים.

בקשה לפסילה עד תום ההליכים

הפרקליטות הגישה נגד נהג המשאית כתב אישום, ועימו בקשה לפסילת רישיונו עד תום ההליכים. אלא שכתב האישום והבקשה הוגשו כשנתיים לאחר אירוע התאונה.

הפרקליטות טענה שקיימות ראיות לכאורה לעבירות המיוחסות לנאשם בכתב האישום שהוגש נגדו. נטען כי מהנאשם נשקפת מסוכנות גבוהה מעצם הגשת כתב האישום החמור, המייחס לו גרימת מותם של שישה נוסעים ופציעתם של נוסעים נוספים. גם עברו התעבורתי של הנאשם מעיד על מסוכנות גבוהה, ועצם הדבר שהוא נוהג על משאית לפרנסתו מגביר את המסוכנות הנשקפת ממנו.

עוד נטען, כי על אף השיהוי הרב בהגשת הבקשה, שנבע בין השאר מהצורך בהשלמות חקירה ובביצוע שימוע לנאשם, יש מקום להיעתר לבקשה, עקב המסוכנות הנשקפת מהנאשם נוכח התאונה החמורה, רשלנותו הגבוהה והרשעותיו הקודמות.
הנאשם חלק על טענות אלה באמצעות עורך הדין שלו.

החלטת בית המשפט

הוראת פקודת התעבורה, המסמיכה את בית המשפט לפסול נהג עד תום ההליכים, מקימה חזקת מסוכנות לנהג שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה של גרימת תאונת דרכים קטלנית. לדעת בית המשפט, החוק ביקש לומר באופן ברור, כי מי שנטל חיים מן הראוי שלא ינהג עד שיסתיים הדיון בעניינו. בקביעה זו מעביר המחוקק מסר ברור וחד-משמעי, כי במסגרת המאבק בתאונות הדרכים אין מנוס מאמצעים קיצוניים. על אף שברור כי חזקת החפות חלה על כל אדם, קובע כאן המחוקק במפורש חריג בדמות חזקה שניתנת לסתירה רק במקרים יוצאי דופן. סתירת החזקה תהיה על ידי הנאשם, בטענה מוכחת כי אין ראיות לכאורה לאשמתו ואין בנהיגתו משום סכנה למשתמשים בדרך.

בית המשפט התייחס גם לשיהוי הרב בהגשת כתב האישום ולבקשה לפסילה עד תום ההליכים. שיהוי בין מועד ביצוע העבירה המיוחסת לנאשם או ממועד סיום הפסילה המנהלית לבין הגשת בקשת הפסילה, עשוי ללמד על מידת המסוכנות הנשקפת מנאשם הנאשם בגרימת תאונת דרכים קטלנית. שיהוי זה עשוי ללמד על היעדר מסוכנות, שכן בהתאם לפסיקתו של בית המשפט העליון, ככל שחולף הזמן בלא שהוגש כתב אישום, מתעצמת החזקה שאין המשטרה והפרקליטות צופות סיכון מנהיגתו של הנהג אשר היה מעורב בתאונה.

עם זאת נקבע, כי השיהוי עצמו אינו חזות הכול. בקבלת בקשה לפסילה עד תום ההליכים המוגשת בשיהוי, מוטל על הפרקליטות הנטל להוכיח כי לשיהוי בהגשת הבקשה הייתה, בנסיבות העניין, הצדקה מיוחדת, וכי מסוכנותו של הנאשם גדולה עד כדי הכרעת כף המאזניים באיזון השיקולים.

במקרה הנדון היה השיהוי כשנתיים. זהו שיהוי ניכר ביותר. בית המשפט לא סבר כי נימוקי הפרקליטות, ובהם הצורך להשלים חקירה ולבצע שימוע לנאשם, מצדיקים שיהוי כה ארוך. מדובר בתאונה שתוצאותיה קשות. לו סברה הפרקליטות כי מהנאשם נשקפת מסוכנות, הייתה שוקדת להגיש כתב אישום בפרק זמן קצר יותר.

בנסיבות אלה קבע בית המשפט, כי השיהוי הארוך להגשת הבקשה, ונימוקים נוספים, מטים את הכף לטובת הנאשם. לפיכך נדחתה בקשת הפרקליטות לפסילת רישיונו עד תום ההליכים.

 

משרדנו הממוקם במגדל התאומים ברמת גן, מטפל בתיקי תעבורה כולל עברות תעבורה על מהירות מופרזת, נהיגה בשיכרות, תאונות דרכים, פסילת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שלילה על נקודות וכל תיקי תעבורה הדורשים עורך-דין מתמחה בבתי משפט לתעבורה, בתל אביב, חיפה, באר שבע, נתניה, אשדוד, ובכל בתי המשפט בארץ.

משרדנו יכול לעזור: 03-7169977