החיפזון מן השטן – עבירות מהירות

מצלמות מהירות דיגיטליות משטרת ישראל החלה להפעיל לאחרונה מצלמות רמזור ומצלמות מהירות דיגיטליות במסגרת פרויקט המכונה “פרויקט א3”. המצלמות מופעלות על ידי חיישנים המוטמנים בכביש סמוך למצלמה, והמידע מועבר דיגיטלית למרכז הבקרה המשטרתי. שם נבחנות התמונות המתקבלות ומופקים מהן דוחות הנשלחים לכתובתם הרשומה של בעלי הרכב. בשל היעדר הצורך לפרק סרט מהמצלמה, לפתחו ולאחר מכן לפענחו, מדובר בהעברה מהירה של התמונות.

משטרת ישראל החלה להפעיל לאחרונה מצלמות רמזור ומצלמות מהירות דיגיטליות במסגרת פרויקט המכונה “פרויקט א3”. המצלמות מופעלות על ידי חיישנים המוטמנים בכביש סמוך למצלמה, והמידע מועבר דיגיטלית למרכז הבקרה המשטרתי. שם נבחנות התמונות המתקבלות ומופקים מהן דוחות הנשלחים לכתובתם הרשומה של בעלי הרכב. בשל היעדר הצורך לפרק סרט מהמצלמה, לפתחו ולאחר מכן לפענחו, מדובר בהעברה מהירה של התמונות.

להתאים את המהירות לדרך

כאן המקום לבחון שוב את לשון החוק, את גבולות המהירות המותרת, את אופי המסמך שעתיד להישלח לבעלים הרשום של הרכב ואת התוצאה הצפויה.

המהירות המצוינת בתמרור היא המהירות המרבית המותרת, אך המחוקק קבע סייגים למהירויות אלו בתנאים מיוחדים. נקבע למשל כי לא ינהג אדם רכב אלא במהירות סבירה, בהתחשב בכל הנסיבות ובתנאי הדרך והתנועה בה, באופן שיקיים את השליטה המוחלטת ברכב. היינו, גם אם מותר לנהוג במהירות מסוימת, על הנהג להתאים את מהירות נהיגתו לנסיבות באותה דרך, ואם קיימים מכשולים בדרך, כגון תנאי מזג אוויר שאינם מאפשרים לנהוג במהירות המרבית המותרת, על הנהג להפחית מהמהירות ולהתאימה לנסיבות.

המחוקק קבע אף תנאים מיוחדים שבהם חייב נוהג רכב להאט את מהירות הנסיעה, ובעת הצורך אף לעצור את רכבו אם צפויה סכנה לעוברי דרך או לרכוש, לרבות רכבו הוא, ובמיוחד במקרים המפורטים בתקנות התעבורה. ואלה הם: נהיגה בתוך שטחים בנויים מאוכלסים ובקטעי דרך שבתים בנויים לצדם ותנועת הולכי רגל מצויה בהם, בדרך שאיננה פנויה, כשהראות בדרך מוגבלת, בכניסה לעקומות חדות ובנסיעה בהן, בקרבת ילדים או התקהלות, בהתקרב הנהג למעבר חצייה, בהתקרבו לפסגה או למקום ששדה הראייה בו מוגבל, בירידה תלולה או ארוכה, בהתקרב הנהג לגשר צר ובעוברו עליו, בעוברו ליד קבוצת אנשים או בעלי חיים ההולכים בסך, בהתקרבו אל אוטובוס העומד בתחנה ובעוברו על ידו, בהתקרבו אל אוטובוס, טיולית או רכב מסחרי המסיע ילדים וסומן כך ואשר נעצר לשם העלאת ילדים או הורדתם ובעוברו על ידו, בעת נהיגה ברחוב משולב ,באזור מיתון תנועה ובמנהרה.

הדרכים מקוטלגות לארבעה סוגים עיקריים: דרך עירונית, דרך שאינה עירונית, דרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה ודרך מהירה. גם כלי הרכב מקוטלגים לעניין מהירות הנסיעה המרבית המותרת: רכב מנועי, אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר, רכב מסחרי ורכב אטי. בטבלה מפורטים סוגי המהירויות המרבית המותרת לכלי רכב מסוגים שונים בדרכים השונות.

טבלה: המהירות המרבית המותרת לכלי רכב מסוגים שונים בדרכים שונות

מקום
דרך מהירה שמוצב בה תמרור ב-20; דרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי דרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי דרך שאינה עירונית שמוצב בה תמרור ב-20 דרך שאינה עירונית דרך עירונית שמוצב בה תמרור ב-20 דרך עירונית
מהירות מרבית מותרת בקילומטרים לשעה
סוג הרכב
כמצוין בתמרור 110 90 כמצוין בתמרור 80 כמצוין בתמרור 50 רכב מנועי
כמצוין בתמרור ולא עולה על 100 100 90 כמצוין בתמרור 80 כמצוין בתמרור 50 אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר
כמצוין בתמרור ולא עולה על 80 80 80 כמצוין בתמרור ולא עולה על 50 80 כמצוין בתמרור ולא עולה על 50 50 רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק”ג ורכב עבודה וטיולית
סגורה בפניו סגורה בפניו 40 כמצוין בתמרור ולא עולה על 40 40 כמצוין בתמרור ולא עולה על 40 40 רכב אטי, טרקטור ומכונה ניידת

במקרים מסוימים מוצבים שלטים המסומנים ב-20 אשר מורים על מהירות שונה מהמהירות המותרת באותו סוג דרך. בתחום השטח העירוני מותרת הנסיעה לעתים במהירות הגבוהה מהמהירות הקבועה לשטח עירוני, ולעתים במהירות נמוכה ממנה. בכל מקרה, שלטי ב-20 הם המחייבים באותו קטע דרך.

במקרים מסוימים מוצבים שלטים המסומנים ב-20 אשר מורים על מהירות שונה מהמהירות המותרת באותו סוג דרך. בתחום השטח העירוני מותרת הנסיעה לעתים במהירות הגבוהה מהמהירות הקבועה לשטח עירוני, ולעתים במהירות נמוכה ממנה. בכל מקרה, שלטי ב-20 הם המחייבים באותו קטע דרך.

משפט או קנס?

לא בגין כל נסיעה במהירות שמעל המהירות המותרת יוזמן נהג לבית המשפט. המחוקק אפשר לנהג שעבר על המהירות המותרת לשלם קנס, ובכך להודות בעבירה שעבר ולשאת מייד בעונש. כך בנהיגה בדרך עירונית עד 20 קמ”ש מעל המותר נקבע קנס בסך 250 שקלים, ובמהירות העולה על 21 קמ”ש ועד 30 קמ”ש מעל המותר ישולם קנס בסך 750 שקלים. בדרך שאינה עירונית במהירות העולה על המהירות המותרת עד 25 קמ”ש ישולם קנס בסך 250 שקלים, ואילו במהירות שמעל 26 קמ”ש ועד 40 קמ”ש מעל המותר ישולם קנס של 750 שקלים.

עבירת מהירות הגוררת קנס בלבד תישאר כזו כל עוד כתוצאה ממנה או בקשר אליה לא נגרמה תאונת דרכים שבה נפגע אדם או ניזוק רכוש.

סיכום

מחקרים מראים כי עבירת מהירות כשלעצמה אינה גורם בלעדי לתאונות דרכים, אך אין ספק כי היא גורם מדרבן או מסייע לתאונות, ורבים המקרים שבהם הרשעתו של נהג בתאונת דרכים, לעתים אף קטלנית, התבססה בין השאר על מהירות נסיעה גבוהה מהמותר או מהמהירות המתאימה לתנאי הנהיגה באותה עת.

משרד עורך דין תעבורה שי גלעד מטפל בתיקי תעבורה כולל עברות תעבורה על מהירות מופרזת, נהיגה בשיכרות, תאונות דרכים, פסילת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שלילה על נקודות וכל תיקי תעבורה הדורשים עורך-דין מתמחה בבתי משפט לתעבורה, בתל אביב, חיפה, באר שבע, נתניה, אשדוד, ובכל בתי המשפט בארץ.

משרד עורך דין תעבורה שי גלעד ממוקם ברמת גן, ברח’ ז’בוטינסקי 33 , מגדל התאומים 1, המצוי באחד מצירי התנועה הראשיים במדינת ישראל ונגיש מכל מקום בארץ. צור קשר עוד היום לקבלת מידע ויעוץ מקצועי 03-7169977