נהג חדש – חוקי תעבורה

רישיון נהיגה נהג חדש

פקודת התעבורה קובעת כי "נהג חדש" הוא מי שניתן לו רשיון נהיגה ולא היה בידו קודם לכן רשיון נהיגה שאינו רשיון לנהוג באופנוע, בטרקטור או מכונה ניידת.

ההגדרה של נהג חדש לא רק מתבטאת באופן הגדרתו לעניין הוצאת רישיון נהיגה אלא גם לגבי אופן נהיגתו בתקופה בה הוא מוגדר נהג חדש. לראיה, החוק בישראל רואה בחומרה נהג חדש שמבצע עבירות תנועה מסוימות כגון אי מתן זכות קדימה; עבירות מהירות; נהיגה ברכב לא תקין וכו' שעניינן אופן נהיגת הנהג חדש ברכב בעודו לא מיומן מספיק בנהיגתו ועלול לגרום סכנה לעוברי הדרך. בנוסף לענישה הצפויה לנהג בגין כל אחת מהעברות צפויה לנהג החדש ענישה נוספת בדמות הארכת תקופת הגדרתו כנהג חדש.
יודגש, ישנן עבירות תנועה ייחודיות כגון נהיגה בשכרות שהגדרת "שיכור" משתנה בין נהג רגיל לנהג חדש, כאשר די בכמות מזערית של אלכוהול כדי לקבוע כי מדובר בשיכור בנהג חדש.

בצד הסנקציות ההרתעתיות, החוק בישראל גם מוסיף מספר חוקים שמטרתם לחנך את הנהג החדש ולהקנות לו הרגלי נהיגה נכונים שמטרתם צבירת מיומנות נהיגה תוך סיכון מינימאלי של עוברי הדרך. הדרך הטובה ביותר הינה הצמדת נהג חדש למלווה.

כמובן שהפרה של הוראה "מחנכת", הינה הפרה שהעונש בגינה יהיה חמור משום שאותו נהג גרם בנהיגתו סיכון לעוברי הדרך.

המלווה אדם שיושב במושב שלצד הנהג הצעיר החדש ושהינו בעל רשיון נהיגה לפחות 5 שנים וגילו 24שנים, ואם הוא בעל רשיון להוראת נהיגה – אף אם טרם מלאו לו 24שנים; בעל רשיון נהיגה לפחות 3 שנים וגילו 30 שנים.

נהג חדש תקופת הליווי

תקופת הליווי תחול על נהג חדש למשך שישה חודשים החל מיום קבלת היתר נהיגה. תקופת הליווי מחולקת לשני שלבים:

- השלב הראשון - ליווי ביום ובלילה יתפרס על פני שלושת החודשים הראשונים שבמהלכם יהיה על הנהג החדש לנהוג ביום ובלילה בליווי מלווה צמוד.
- השלב השני - ליווי בלילה יתפרס על פני שלושת החודשים הבאים שבמהלכם יהיה על הנהג החדש לנהוג עם ליווי רק בשעות הלילה בין 21:00 ל 06:00 - למחרת.

בשלושה החודשים אלו לא נדרש הנהג ליווי ביום אך ההגבלה להסיע לא יותר מ 2 נוסעים עדיין תקפה, כלומר כל עוד הוא נהג חדש וגילו פחות מגיל 21 נהג מעל גיל 24 אינו חייב ליווי ואינו מוגבל במספר נוסעים שהוא רשאי להוביל.

בנוסף, לנהג חדש שטרם מלאו לו 24 שנים ישנה תוכנית ליווי המחולקת לפי שעות כפי שמגדירה תקנה 175 ב (א) לתקנות התעבורה: 50 שעות לפחות; שעות הליווי יכללו 20 שעות נהיגה בדרך עירונית, 15 שעות נהיגה בדרך שאינה דרך עירונית ו-15 שעות נהיגה בשעות הלילה, או אם הנהג החדש זכאי למימון הליווי, יהיה המלווה של הנהג החדש הצעיר בעל רישיון להוראת נהיגה, שעות הליווי יהיו 12 שעות לפחות, ויכללו 4 שעות נהיגה בדרך עירונית, 4 שעות נהיגה בדרך שאינה דרך עירונית ו-4 שעות נהיגה בשעות הלילה.

ההצהרה על השלמת תכנית הליווי תיחתם ע"י הנהג והמלווה, ויש להציגה בפני רשות הרישוי כתנאי לקבלת רישיון נהיגה לנהג חדש. יוער: בכל מקרה תקופת הליווי לא תפחת משישה חודשים (אלא אם מדובר בנהג שסיים תקופת היותו נהג חדש או נהג שהגיע לגיל 24 תוך זמן תקופת הליווי או שעברו שנתיים מיום קבלת היתר הנהיגה)

היתר נהיגה לנהג חדש צעיר

משרד עורך דין תעבורה שי גלעד ממוקם ברמת גן, ברח' ז'בוטינסקי 33, מגדל התאומים 1, המצוי באחד מצירי התנועה הראשיים במדינת ישראל ונגיש מכל מקום בארץ. המשרד מטפל בתיקי תעבורה לנהג חדש, כולל עברות תעבורה על מהירות מופרזת, נהיגה בשיכרות, תאונות דרכים, שלילה על נקודות וכל תיקי תעבורה הדורשים עורך-דין מתמחה בבתי משפט לתעבורה, בתל אביב, חיפה, באר שבע, נתניה, אשדוד, ובכל בתי המשפט בארץ. צור קשר עוד היום לקבלת מידע ויעוץ מקצועי 03-7169977