לך תיבדק בדיקה רפואית

לך תיבדק – רישיון נהיגה בדרגות מסוימות

הסמכות השיפוטית מאפשרת לבית המשפט לשלוח נהגים לבדיקתה ולטיפולה של רשות הרישוי

בתקנות התעבורה נקבעו אמצעי סינון לנהגים המבקשים לקבל רישיון נהיגה בדרגות מסוימות. לדוגמה, נקבע כי נהג המבקש לקבל רישיון נהיגה למשאית מעל שנים-עשר טון, מונית או אוטובוס, חייב להמציא אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב שבו הוא מבקש לנהוג. תקנות אלו נועדו לסנן סינון מוקדם את מי שמבקשים רישיון בדרגות גבוהות יותר מהרישיון לרכב פרטי, כזה שבאמצעותו יוכלו לנהוג ברכב כבד, להסיע אנשים ברכבם בשכר ולנהוג שעות רבות מדֵי יום.

הבדיקה הרפואית אותה חייב לעבור מבקש הרישיון כוללת בדיקה של מצבו הגופני והנפשי ובדיקות כושר אחרות שעליהן מורה רשות הרישוי. מי שמוסמך לבדוק את מבקש הרישיון מטעמה של רשות הרישוי הוא רופא מטעם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, והוא רשאי להביא בחשבון גם את עברו הפלילי והתעבורתי של המבקש.

כדי לערער על החלטת רשות הרישוי שלא לאשר את הרישיון המבוקש אפשר לפנות לוועדת ערר בהרכב של שלושה רופאים. ועדה זו רשאית לאשר את ההחלטה, לשנותה, לבטלה או להורות על בדיקה מחודשת בידי הרופא המוסמך של מבקש רישיון הנהיגה. באפשרותה להחליט גם החלטה אחרת, ככל שיחייב העניין.

“מערכת סינון” זו פועלת לא רק למבקשי הרישיונות אלא גם לכאלה המחזיקים בהם ואשר רשות הרישוי קיבלה עליהם מידע המעיד לכאורה על פגם בכושר נהיגתם. במקרה כזה רשאית רשות הרישוי להזמין את בעל רישיון הנהיגה להתייצב בפניה במקום ובמועד הנקובים בהזמנה, ולברר מהו כושר הנהיגה של הנהג, ובכלל זה באפשרותה לפסול את הנהג מלהחזיק ברישיון או להתנות תנאים ברישיון. תוך כך רשאית היא לערוך בירור של הנסיבות לגבי עבירה הנוגעת לכושר הנהיגה שלו ושעליה הורשע, ושל כל עניין אחר הקשור בכושר הנהיגה שלו וברישיון הנהיגה שבידו. בין שאר סמכויותיה רשאית רשות הרישוי להפנות את בעל הרישיון למכון הרפואי כדי שזה יבדוק את כושרו וכשירותו של הנהג.

המידע הזורם לרשות הרישוי יכול להגיע מגורמים שונים, ובהם המשטרה, רופאו של הנהג, שלטונות הצבא ואף בית המשפט. במקרים רבים שופט שבחן את דרך נהיגתו של נהג ונחשף לעברו הפלילי והתעבורתי, החליט כי יש להעיר את תשומת ליבה של רשות הרישוי למסוכנות של הנהג מבחינה בריאותית, נפשית או אישיותית.

מעשה שהיה

כך אירע בעניינו של נהג אשר הוגש נגדו כתב אישום בגין פניית פרסה שלא כדין . בין הצדדים הושג הסדר טיעון אשר הוצג בפני בית המשפט לתעבורה. בית המשפט אימץ את הסדר הטיעון על כל מרכיביו, אך הוסיף הערה בפסק דינו, כי יש להעביר את פסק הדין למשרד הרישוי ולמכון הרפואי לבטיחות בדרכים לשם בדיקתו של הנאשם עקב ריבוי עבירות בגיליון ההרשעות שלו.

הנהג ערער לבית המשפט המחוזי וביקש למחוק הערה זו של בית המשפט, או לבטל את הסדר הטיעון שכן הוא לא אומץ במלואו על ידי בית המשפט לתעבורה. הנהג טען בערעורו, כי לבית המשפט סמכות להכריע באישום שהוגש נגדו ולגזור את דינו אם יורשע, אך בית המשפט משולל סמכות להעביר הערות למשרד הרישוי ולמכון הרפואי, וממילא יש בכך ענישה כפולה וחריגה מההסדר שהוצג.

ערעורו של הנהג נדחה. בין השאר קבע בית המשפט, כי הפניית מורשע בביצוע עבירות תעבורה למכון הרפואי במעמד גזר הדין אינה סנקציה עונשית אלא הוראה מנהלית. היקש לכך ניתן בהוראת פקודת התעבורה הקובעת, כי אם היתה רשות הרישוי משוכנעת, על פי ראיות שהובאו לפניה, כי בדרך נהיגתו של בעל רישיון נהיגה יש משום סכנה לעוברי דרך, רשאית היא, בהחלטה מנומקת ולאחר שניתנה לו הזדמנות להביא טענותיו לפניה, לפסלו מלהחזיק ברישיון הנהיגה.

הסמכות השיפוטית

בית המשפט לתעבורה שדחה את הערעור קבע, כי בית המשפט לתעבורה השתמש בסמכות הטבועה של ערכאת שיפוט לקבוע סדרי דין. לסמכות זו חשיבות רבה, ובלעדיה לא תיתכן עבודת שפיטה תקינה. הסמכויות הטבועות הן הכרחיות כדי לאפשר לבית המשפט לעשות את מלאכתו כראוי. הן מונחות ביסוד אותה סמכות מינימלית בענייני נוהל, יעילות המשפט וצדקתו הדרושה לבית המשפט כדי שיוכל למלא את התפקיד שלמענו הוא קיים: עשיית משפט צדק. סמכות זו היא הביטוי החיצוני לחוש הצדק הפנימי שהשופט ניחן בו והנותן לו פורקן בעשייה היומיומית. סמכות זו רחבה היא. היא נוגעת לכל עניין המתרחש באולם בית המשפט או מחוצה לו והקשור למשפט. אכן, דווקא בשל רוחבה, מקובל הוא מימים ימימה כי יש להשתמש בה בזהירות רבה. הסמכות השיפוטית הטבועה (כמו הסמכות השיפוטית המפורשת בענייני דיון) היא במהותה סמכות שלטונית. על כן יש להפעילה בסבירות.

לסיכום, בית המשפט שדחה את הערעור מצא אם כן כי לבית המשפט לתעבורה נתונה הסמכות לשלוח הערה כגון זו הנזכרת לעיל למשרד הרישוי, וכי הסמכות הופעלה בסבירות.

* מומחה למשפט תעבורה.

טיזר

המידע הזורם לרשות הרישוי יכול להגיע מגורמים שונים. במקרים רבים שופט שבחן את דרך נהיגתו של נהג ונחשף לעברו הפלילי והתעבורתי, החליט כי יש להעיר את תשומת ליבה של רשות הרישוי למסוכנות של הנהג מבחינה בריאותית, נפשית או אישיותית

משרד עורכי דין תעבורה שי גלעד ממוקם ברמת גן, ברח’ ז’בוטינסקי 33, מגדל התאומים 1, המצוי באחד מצירי התנועה הראשיים במדינת ישראל ונגיש מכל מקום בארץ. המשרד מטפל בתיקי תעבורה כולל עברות תעבורה על מהירות מופרזת, נהיגה בשיכרות, תאונות דרכים, פסילת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שלילה על נקודות וכל תיקי תעבורה הדורשים עורך-דין מתמחה בבתי משפט לתעבורה, בתל אביב, חיפה, ירושלים, באר שבע, נתניה, אשדוד, ובכל בתי המשפט בארץ. צור קשר עוד היום לקבלת מידע ויעוץ מקצועי 03-7169977