חובות נהג והנוסע לידו בתאונת דרכים

דיווח או טיוח? חובות נהג והנוסע לידו בתאונת דרכים

חובות נהג והנוסע לידו בתאונת דרכים

תאונת דרכים היא אירוע פתאומי, שבו כל אדם עשוי להגיב אחרת למתרחש. ואולם חובותיו על פי חוק של אדם אשר היה מעורב בתאונה, עומדות לרוב מעל תכונותיו האישיות, ואם לא מילא אותן הן עלולות להכריע נגדו במשפט.

פקודת התעבורה קובעת, כי על נוהג רכב המעורב בתאונה שנפגע בה אדם, לעצור במקום התאונה, או קרוב אליו ככל האפשר, כדי לעמוד על תוצאות התאונה ולהזעיק עזרה. הזעקת עזרה, על פי הוראות הפקודה, פירושה להושיט עזרה בהתאם לנסיבות המקרה ולמקום התאונה, ובכלל זה נסיבות המקרה, להזעיק למקום את גופי ההצלה המקצועיים הנחוצים, להמתין ליד הנפגע עד להגעתם, לדאוג למניעת כל נזק נוסף לנפגע ולהגיש עזרה ראשונה לנפגע אם ביכולתו של הנהג להגישה על פי הכשרתו.

על נוסע ברכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם הוטלה החובה להתקשר לגופי ההצלה הנחוצים ולהזעיקם למקום התאונה, בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, אלא אם כן נוהג הרכב עצר והזעיק עזרה.

מעשה שהיה

נהג משאית והנוסע שלידו הגיעו בשעות הבוקר לצומת מרכזי בצפון. מכונית פרטית שנסעה מאחורי המשאית, התנגשה במשאית בחלקה האחורי. בשל עוצמת הפגיעה נהרג נהג המכונית הפרטית והנוסע שלידו נפגע. נהג המשאית ירד מהמשאית כדי לעמוד על תוצאות התאונה, ואילו הנוסע שלידו נותר ישוב במקומו. נהג המשאית ראה כי הפגיעות בגופם של נוסעי המכונית קשות, ולמרות זאת שב למשאיתו ונמלט מהמקום. קצין ביטחון של אחד מהיישובים בסביבת הצומת הבחין במתרחש. הוא נסע אחר המשאית עד שהשיגה וכרז לנהג המשאית לעצור.

למרות שנמצא כי נהג המשאית לא היה אחראי לתאונה, הוגש נגדו כתב אישום שייחס לו עבירת הפקרה, שהעונש המרבי הקבוע בגינה הוא 14 שנות מאסר. נגד הנוסע הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של חובת הנוסע להתקשר לגופי הצלה. העונש המרבי בגין עבירה זו הוא מחצית העונש המיוחס לנהג – שבע שנות מאסר.

נהג המשאית טען להגנתו כי במקום התאסף המון שנראה לו זועם ואגרסיבי. במצב שבו זירת האירוע כבר ממילא מלאה באנשים שטיפלו באירוע, כאשר מנגד נוצרה סכנה ממשית של פגיעה בנהג, עלייתו למשאית ונסיעתו מהמקום, ולאחר מכן דיווחו הטלפוני למעבידו על האירוע, פוטרים אותו מאחריות פלילית.

הנוסע טען להגנתו שלא היה מודע למצבם של הנוסעים ברכב הפרטי, שהיה בהלם מהתאונה, וכי נהג המשאית חזר למשאית כעבור זמן קצר והמשיך בנהיגה. עוד טען כי כל הזמן שלאחר האירוע לא דיברו ביניהם נהג המשאית והיושב לצדו, ונהג המשאית לא עדכן אותו באשר להתרחשות, ורק לאחר שנעצר נהג המשאית בעקבות כריזתו של הקב”ט, נודע לו לראשונה על תוצאות התאונה.

לאחר ששמע בית המשפט את העדויות וראה את הראיות, החליט להרשיע את נהג המשאית בעבירה שיוחסה לו בכתב האישום ולזכות את הנוסע שלצדו. בית המשפט קבע כי התכלית העיקרית של העבירות לעיל היא מתן עזרה מיידית לנפגע בתאונה. קיימות תכליות נוספות, והן למנוע מהנהג להתחמק מאחריותו לתאונה ולהקל על רשויות אכיפת החוק לברר כיצד נגרמה התאונה ומי אחראי לה.

בית המשפט קבע כי אכן אפשר להבין את הבהלה שאחזה בנהג מיד לאחר קרות התאונה. כל אדם במצבו של הנהג היה נקלע לסערה רגשית ולמצוקה נפשית. עם זאת, מצוקה נפשית אינה יכולה לשמש פטור ממילוי החובות הקבועות בדין, בהיעדר סייג או פטור. זאת ועוד, ציין בית המשפט, הנהג לא רק נקט פעולה פסיבית של אי הזעקת כוחות ההצלה, אלא גם נקט פעולה אקטיבית של חזרה למשאית והימלטות מהזירה.

מבחינות רבות, ומבחינה רגשית בפרט, המעורבות בתאונה קשה היא מטלטלת עד מאוד לנהג הפוגע, בין שהתאונה אירעה באשמתו ובין שלאו. מדובר בסיטואציה פתאומית ומזעזעת, שכל אחד מקווה להימנע ממנה. אלא שגם בסיטואציה קשה זו נדרש מהנהג הפוגע לעמוד בחובה המינימלית המצופה מכל בן-אנוש: לכבד את ערך חיי האדם ולהפגין יחס אנושי וחמלה בסיסית כלפי האחר, ובפרט כשמדובר בקורבן של מעשיו שלו.

כשהחליט בית המשפט לזכות את הנוסע, קבע בית המשפט כי את חובותיו של האחרון יש לבחון רק מהרגע שבו חזר הנהג למשאית. כל עוד נותר הנוסע לבדו במשאית, בעודו מודע לכך שהנהג נמצא סמוך לרכב האחר שהיה מעורב בתאונה, היה יכול להניח כי הנהג ממלא את חובותיו. מהרגע שחזר הנהג למשאית ועד שהמשאית נעצרה על ידי הקב”ט, חלפו כשתי דקות. פרק זמן של שתי דקות עשוי להימשך נצח או לחלוף כהרף עין – תלוי בנסיבות ובעיני המתבונן. במקרה הנדון, ברור כי חובתו של הנוסע להתקשר לא קמה בו ברגע שהנהג חזר למשאית, שהרי ראשית, היה עליו להבין כי הנהג לא מילא את חובותיו. לא ברור אם השניים ניהלו שיחה בעניין עד שהמשאית נעצרה. על פי האמור לעיל, בשתי הדקות הרלוונטיות לנוסע, לא הוכח (וליתר דיוק – הוקם ספק סביר) שקמה לנוסע החובה להתקשר לכוחות ההצלה “בהקדם האפשרי”. לפיכך זוכה הנוסע מהאשמות נגדו בכתב האישום.

עו”ד שי גלעד מומחה למשפט תעבורה

טיזרים

הזעקת עזרה פירושה להושיט עזרה בהתאם לנסיבות המקרה ולמקום התאונה, ובכלל זה נסיבות המקרה, להזעיק למקום את גופי ההצלה המקצועיים הנחוצים, להמתין ליד הנפגע עד להגעתם, לדאוג למניעת כל נזק נוסף לנפגע ולהגיש עזרה ראשונה לנפגע אם ביכולתו של הנהג להגישה על פי הכשרתו

בית המשפט קבע כי מצוקה נפשית אינה יכולה לשמש פטור ממילוי החובות הקבועות בדין, בהיעדר סייג או פטור. זאת ועוד, הנהג לא רק נקט פעולה פסיבית של אי הזעקת כוחות ההצלה, אלא גם נקט פעולה אקטיבית של חזרה למשאית והימלטות מהזירה

משרד עו”ד תעבורה שי גלעד ממוקם במגדל התאומים ברמת גן, מטפל בתיקי תעבורה מכל סוג, תאונות דרכים, פסילת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שלילה על נקודות, וכל תיקי תעבורה ובכל בתי המשפט: תל-אביב, רמת-גן, חיפה, ירושליים, באר-שבע, אשדוד, ובכל הערים.

עו”ד תעבורה שי גלעד – משרדנו יכול לעזור: 03-7169977