הולך בצל – חובותיו של הולך רגל

הפרת חובות הולך הרגל בכביש עלולה לגרום לו לחוב בפלילים

אנו נוטים לחשוב שהכביש הוא “המגרש הביתי” של הנהג ועליו לקיים את מלוא החובות שהוטלו עליו על ידי המחוקק, ואולם המחוקק נתן את דעתו גם להולכי הרגל ולהתנהגותם בכבישים. הפרת חובות אלו על ידי הולך הרגל עלולה לגרום לו לחוב בפלילים.

תמרור אין מעבר להולכי רגלהמחוקק אסר על הולך הרגל ללכת בכביש אלא אם הוא חוצה אותו, ואסר על אדם ללכת בכביש או להסיע בו עגלת ילדים או עגלת חולים או כיסא חולים, אלא אם אין בצד הכביש מדרכה או שוליים תקינים או שביל שהוקצה להולכי רגל. המחוקק חייב את ההולך בכביש ללכת סמוך לשפתו, מצדו השמאלי, כשפניו אל התנועה הבאה לקראתו.

נקבע בתקנות התעבורה, כי כאשר קבוצת אנשים צועדת בזמן תאורה בכביש בלתי מואר, חייבים הצועד ראשון והצועד האחרון בקבוצה שבצד התנועה לשאת אור נייד או מחזיר אור הנראה לנהגי כלי רכב ממרחק סביר. האחריות לקיום הוראה זו מוטלת הן על מי שארגן את צעידת הקבוצה והן על האחראי עליה בצעידתה.

בתקנות התעבורה נקבעו הוראות ברורות להולך הרגל טרם חצה כביש. נקבע כי לא יחצה אדם כביש, אלא לאחר שבדק את מצב התנועה בו ונוכח שאפשר לחצותו בבטיחות. אם יש בקרבת המקום מעבר חצייה, מנהרה או גשר המיועדים למעבר הולכי רגל, לא יחצה הולך רגל את הכביש אלא בהם. אם אין בקרבת המקום מעבר חצייה, מנהרה או גשר כאמור, אך יש בקרבת מקום צומת, יחצה הולך רגל את הכביש בצומת. נקבע כי בכל מקרה יחצה הולך רגל כביש במהירות סבירה, ובקו ישר והקצר ביותר בין קצות הכביש, ולא יתעכב בכביש שלא לצורך.

כפי שהוטלה חובה על נהג לבחון אם ישנם הולכי רגל בסביבת הכביש, אשר עלולים לרדת אל הכביש לפתע, נקבע בתקנות כי לא יירד הולך רגל ממדרכה או ממקום מבטחים אחר שבדרך באופן פתאומי, או בלי שנקט זהירות מספקת, בשעה שרכב מתקרב אליו, ממרחק שאין סיפק בידי נוהג הרכב לעצור את הרכב כדי למנוע תאונה.

נאסר על הולך הרגל לחצות כביש במקום שמותקנים בו מעקה בטיחות להולכי רגל בצד הכביש, או גדר בשטח ההפרדה שבדרך, או כאשר בשטח ההפרדה גדלה צמחייה, וזאת אף אם אין המעקה, הגדר או הצמחייה מונעים את המעבר. כמו כן נאסר על הולך הרגל להימצא בכביש בקטע שמוצב בו מעקה בטיחות להולכי רגל.

קרוב רחוק

באשר לחובה הקבועה בתקנות לעניין חצייה במעבר חצייה – אם הוא מצוי בקרבת מקום – התעוררה השאלה בבית המשפט לגבי פרשנות המונח “קרבת מקום”.

נקבע כי המונח “בקרבת מקום” עשוי לקבל משמעות שונה ממקום למקום ובנסיבות אחרות, הכול תלוי בסוג הכביש, המהירות המותרת בו, עומס התנועה ונסיבות נוספות שעשויות להשתנות ממקרה למקרה. התקנה המחייבת חציית כביש במעבר חצייה שבקרבת מקום, נועדה לאפשר להולך רגל לחצות כביש בבטחה, בזהירות, ובלי להפריע לתנועת כלי הרכב כשבקרבת מקום אין מעבר חצייה, ובלבד שלא ייהפך הכביש לקטעים-קטעים של מעברי חציה דמיוניים ומרוחקים זה מזה מרחקים קצרים, בין שהמרחק הוא 30 מטר ובין שהמרחק גדול יותר. תקנה זו נועדה להקל על הולכי הרגל, אך אינה משחררת אותם מחובתם לעבור במעבר חצייה המצוי בקרבת מקום. בנסיבות העניין, מעבר חצייה המצוי במרחק של 30 מטר או קצת יותר, ובנסיבות אחרות גם מרחק של 100 מטר, אינו פוטר את הולכי הרגל מחובתם לציית לתקנה.

בבית המשפט

בשל חובה זו המוטלת על הולכי רגל, היו מקרים, אם כי אינם רבים, שבהם מצאו בתי המשפט בתיקי תאונות דרכים שבין רכב להולך רגל, ואף בתאונות שתוצאתן הייתה קטלנית, כי רשלנותו של הולך הרגל הייתה כה גבוהה, עד שהיא ניתקה את הקשר הסיבתי בין התנהגותו של הנהג לאירוע התאונה.

במקרים אלו קבעו בתי המשפט כי אמנם הערך של חיי אדם יקר מכל, אך עדיין אין בחוק אחריות אבסולוטית של נהג לתאונה שאדם נהרג בה. לא בכל מקרה של תאונה קטלנית הנהג הוא בהכרח הגורם העיקרי לתאונה. למרבה הצער, גם הולכי רגל בלתי זהירים הם גורם לא מבוטל שאין להתעלם ממנו, ולא בכל מקרה יכול הנהג, ולו גם הזהיר, למנוע את התוצאות של התנהגות הולך הרגל.

במקרה אחד שנפגע בו ילד מפגיעת רכב במעבר חצייה, כתב בית המשפט: “בל ישתמע מדבריי זלזול בחומרת העבירה. ‘קדושתו’ של מעבר חצייה מקובלת גם עליי, כמו חובתו של כל נהג לצפות התנהגות רשלנית ומפתיעה מצדם של ילדים. אולם אין להתעלם מחשש שכל פגיעה בתוך מעבר חצייה פירושה הרשעה, ופירושה רשלנות במובן הוראת פקודת התעבורה. לשם כך יושב בדין שופט, ונערך לפניו דיון שאופיו פלילי, ובמהלכו יש להקפיד על זכות הנאשם לחפות, אם תוכח אשמתו מעבר לכל ספק סביר, בראיות קבילות ובעלות משקל, ומסקנות המבוססות על נתונים נכונים. הרשעה ‘אוטומטית’ בכל מקרה שילד נפגע בתוך מעבר חצייה, גם אם הוא מתפרץ במפתיע לאותו מעבר, וגם אם הנהג נקט זהירות מרבית – מדאיגה אותי”.

משרד עורך דין תעבורה שי גלעד ממוקם ברמת גן, ברח’ ז’בוטינסקי 33, מגדל התאומים 1, המצוי באחד מצירי התנועה הראשיים במדינת ישראל ונגיש מכל מקום בארץ. המשרד מטפל בתיקי תעבורה כולל עברות תעבורה על מהירות מופרזת, נהיגה בשיכרות, תאונות דרכים, פסילת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שלילה על נקודות וכל תיקי תעבורה הדורשים עורך-דין מתמחה בבתי משפט לתעבורה, בתל אביב, חיפה, באר שבע, נתניה, אשדוד, ובכל בתי המשפט בארץ. צור קשר עוד היום לקבלת מידע ויעוץ מקצועי 03-7169977