מי ראשון? – זכות קדימה בעת כניסה לצומת

זכות קדימה בעת כניסה לצומת

במקרים רבים לא ברור לנהג המתקרב לצומת, איך לממש את חובתו – על פי תמרור או על פי חוק – לתת זכות קדימה לרכב אחר. המקרה הבא ימחיש את הבעיה ויחדד אותה.

כנגד נהג רכב הוגש כתב אישום שבו נטען כי התקרב לצומת שמוצב בו תמרור 301. התמרור מורה “האט ותן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה”. באותה העת הגיע לצומת רוכב קטנוע שהייתה לו זכות קדימה בצומת. נטען כי בהגיע נהג הרכב לצומת, לא נתן תשומת לב מספקת לדרך, נכנס לצומת בלי שנתן זכות קדימה לקטנוע, והקטנוע פגע בדופן הימני-קדמי של המכונית. כתוצאה מהתאונה נחבל רוכב הקטנוע חבלה של ממש, ובין השאר נגרמו לו שברים במרפקים. כלי הרכב המעורבים בתאונה ניזוקו.

נהג הרכב הואשם באי ציות לתמרור 301, בעבירה “גרם חבלה של ממש” וכן בנהיגה בקלות ראש.

בתיק נשמעו עדויות. בוחן התנועה מטעם המאשימה קבע, כי שדה הראייה של הנאשם, מקו הצומת לימין, היה פתוח למרחק של לא פחות מ-90 מטרים, וכי תמרור 301 המורה על מתן זכות קדימה לרכב בדרך החוצה, והמוצב בכיוון נסיעת הנאשם, נראה ובולט לעין. רוכב הקטנוע העיד כי נכנס לצומת, ולאחר שעבר חצי מהדרך פגע בו הנאשם עם רכבו, והוא נפל מהקטנוע.

הנאשם טען להגנתו שנהג של רכב מסחרי בדרך הצולבת, שהיה במצב עמידה בפתח הצומת בשל פקקים במקום, סימן לנאשם להיכנס אל תוך הצומת. הנאשם, תוך שהוא נשען על הסימון של נהג הרכב המסחרי, נכנס לצומת. רוכב הקטנוע התנגש ברכבו בשעה שעקף את הרכב המסחרי, אשר עמד בפתח הצומת וחסם לנאשם את שדה הראייה לשמאלו.

השאלה שהתעוררה בבית המשפט הייתה, האם הנאשם היה רשאי להיכנס אל הצומת, באופן שהוא נשען על הסימן שסימן לו נהג הרכב המסחרי בלבד, והלכה למעשה, “באופן עיוור” להיתכנות הימצאות של קטנוע או רכב אחר, שעומד לעקוף באותה עת ממש את הרכב המסחרי העומד והחוסם את שדה ראייתו.

בית המשפט קבע

חובת מתן זכות קדימה מוגדרת בתקנות התעבורה כאי המשכת הנסיעה או התחלתה, כאשר אם אינו עושה כך, עלול הנוהג ברכב הנדרש לתת זכות קדימה לאלץ נוהגים ברכב אחר לסטות מקו נסיעתם או לשנות את מהירות נסיעתם.

בית המשפט קבע באותו מקרה, כי אין חולק שהנאשם היה חייב במתן זכות קדימה לכל מי שנסע בנתיב הצולב את קו נסיעתו, שכן תמרור 301 המורה על מתן זכות קדימה היה מוצב בפתח הצומת בכיוון נסיעתו. חובה זו מקפלת בחובה את אחריות הנהג לתוצאות של אופן כניסתו לצומת. כאשר שדה הראייה חסום וכניסתו אל הצומת נשענת על סימון של נהג המסחרית, הרי שאין בפעולה זו בלבד כדי לשחררו מאחריות לתאונה. מדובר בצומת רחב מאוד. האפשרות כי יימצא רכב נוסף במקום מוסתר היא אפשרות שהיה על הנהג הנכנס אל הצומת לחזות.

לדידו של בית המשפט, העקיפה שעקף רוכב הקטנוע את הרכב המסחרי, ואפילו עשה זאת מצד ימין בניגוד לחוק, אין בכך בלבד כדי לנתק את הקשר הסיבתי לאחריותו של הנאשם לתאונה. לפי מבנה הצומת הרחב, אפשרי שרכב דו-גלגלי ימשיך בנסיעה ישר לפנים, תוך עקיפת רכב עומד.

בית המשפט קבע בנוסף, כי תרומת רשלנותו של רוכב הקטנוע במצב העניינים שהיה, אינה משחררת את הנאשם מחובתו להיכנס אל הצומת רק כאשר הוא יכול לוודא באופן מוחלט, כי כניסתו לא תפגע בזכות הקדימה של כלי רכב אחרים, כולל קטנועים. בפסקי דין רבים נקבע, כי זכות הקדימה היא זכות נמשכת, אשר אינה מסתיימת עם הכניסה לצומת, אלא נמשכת מהכניסה לצומת ועד ליציאה ממנו.

בית המשפט העליון קבע במקרים דומים , כי “אין ‘לכבוש’ את זכות הקדימה ואין לקחת אותה בכוח, או להעמיד נהגים אחרים בפני עובדה מוגמרת. יש להמתין עד שהתנועה בכביש החוצה לא תהיה קרובה לצומת.

בפסק דין אחר קבע בית המשפט העליון, כי מתן זכות קדימה על ידי מי שחובה עליו ליתן זכות קדימה, פירושה בנסיבות העניין מתן זכות קדימה לרכב בעל הזכות, בהתחשב במרחק שלו מהצומת ובהתחשב במהירות נסיעתו, תהיה אשר תהיה המהירות. לשם קיום הזכות, על החייב במתן זכות קדימה להמשיך ולעקוב אחרי הרכב בעל זכות הקדימה, כדי להבטיח שהוא אמנם אינו מסכנו בכניסתו לצומת.

אם כן, החובה ליתן זכות קדימה בצומת היא חובה מורכבת, הטומנת בחובה שיקול דעת נרחב לגבי האפשרות שרכב אחר המגיע בדרך החוצה, תקופח זכותו. חובה זו נמשכת לכל אורך חציית הדרך, עד שהנוהג ברכב מסיים את החצייה.

משרדנו הממוקם במגדל התאומים ברמת גן, מטפל בתיקי תעבורה כולל עברות תעבורה על מהירות מופרזת, נהיגה בשיכרות, תאונות דרכים, פסילת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שלילה על נקודות וכל תיקי תעבורה הדורשים עורך-דין מתמחה בבתי משפט לתעבורה, בתל אביב, חיפה, באר שבע, נתניה, אשדוד, ובכל בתי המשפט בארץ.

משרדנו יכול לעזור: 03-7169977