וישבות הרכב שלושים ימים

השבתת הרכב לשלושים ימים – תאונות דרכים

השבתת הרכב - עורכי דין תעבורה

כחלק מהמערכה הכוללת בתאונות הדרכים תוקנה פקודת התעבורה עוד בשנת 2005 והוספה סמכות לקצין משטרה למסור לנהג המעורב בעבירה מרשימת עבירות חמורות , הודאה האוסרת עליו להשתמש בכלי הרכב באמצעותו בוצעה העבירה.

בין שאר העבירות החמורות שברשימה מצויות העבירות של הסעת נוסעים מעל למספר המותר ברשיון, נהיגה מעבר לשעות הנהיגה המותרות לנהגים מקצועיים, נהיגה ברכב שניתנה עליו הודעת איסור שימוש, נהיגה בזמן פסילה , נהיגת נהג חדש ללא מלווה, נהיגה בשכרות או תחת השפעת אלכוהול או סמים, הפקרה לאחר פגיעה או עקיפה מסוכנת.

ההודעה תינתן לתקופה של שלושים יום, ואם במהלך שלוש השנים שקדמו לארוע כבר ניתנה הודעת איסור שימוש לאותו כלי הרכב , ניתן להאריך את תקופת איסור השימוש עד ששים ימים.

יש לזכור כי מדובר בסמכות מנהלית של קצין משטרה עוד אף טרם הוגש כתב אישום כנגד הנהג וממילא טרם הורשע הנהג בדין.

המחוקק העניק סמכות דומה גם לבית המשפט לאחר שהרשיע את הנהג באותן עבירות חמורות להורות על איסור שימוש ברכב עד לתקופה של מאה ועשרים ימים.

אם כך, סמכות השבתת כלי הרכב בו בוצעה עבירה מרשימת העבירות החמורות לעיל, הורחבה עד לששה חודשים !

ואולם, בחלק לא מבוטל מן המקרים, הרכב המושבת אינו רכבו של הנהג ומי שנענש בסופו של דבר הינו הבעלים של הרכב שכנגדו, לעולם לא יוגש כל כתב אישום בגין אותה עבירה.

המחוקק היה ער לבעייתיות זו ובין הנימוקים לתיקון לפקודת התעבורה בעניין זה נאמר בכנסת כי בחלק ממדינות העולם, וזה עניין מקובל, מתייחסים לכלי רכב כמעין סוג של כלי נשק. כלומר, בדיוק כפי שאדם מפקיד את נשקו או משאיר אותו, או מוסר אותו לידי אדם אחר – חלה עליו אחריות רבה מאוד לדעת שהוא לא מוסר את אותו כלי נשק לידי אדם חסר אחריות או אדם שיכור ללא רשיון לאחוז באותו נשק. בדיוק אותו דבר צריך לחול על כלי רכב. נאמר כי תאונות הדרכים גובות מספר גבוה ביותר של קורבנות וכי חובה על הכנסת כל הזמן לבחון באילו כלים אפשר להשתמש כדי לנסות ולצמצם את הפגיעה הזאת ולהציל כמה שיותר אזרחים במדינת ישראל.

לאור הבעייתיות שבהשבתת הרכב לבעלים שאינו בהכרח הנהג שעבר את העבירה , נקבעו הפקודת התעבורה הגנות לבעלים של הרכב.

נקבע כי בית משפט לתעבורה שאיליו פנו הנהג או בעל הרכב יבטל את ההשבתה אם הוכח בפניו שהרכב נלקח מבעליו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו או כי מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב, ובעל הרכב עשה כל שביכולתו כדי למנוע את העבירה.

עוד נקבע כי בית המשפט רשאי לבטל את הודעת איסור השימוש, או לקבוע תקופה קצרה יותר לאיסור השימוש, בתנאים או ללא תנאים, אם התקיימו נסיבות אחרות מאלה האמורות לעיל המצדיקות זאת, ולענין זה רשאי בית המשפט להביא בחשבון, בין השאר, את הזיקה בין בעל הרכב לבין מי שנהג ברכב.

שאלת השבתת הרכב הגיעה לדיון בבית המשפט העליון בעניינו של אב שהושבת רכבו בשל חשד שהתעורר כי בנו שנהג ברכבו, נהג תחת השפעת אלכוהול.

האב טען כי מסר את הרכב לחזקת בנו והזהיר אותו לבל יעבור כל עבירה ושינהג בו כחוק. בנוסף טען המבקש כי הוא זקוק לרכב לצורך הגעה למקום עבודתו.

ההליך החל עוד בבית המשפט לתעבורה שם נקבע כי האב ידע שהבן יצא לבלות עם חבריו במקום בו מוכרים משקאות אלכוהוליים והאב אף ידע את זהות חבריו.

בית המשפט לתעבורה קבע כי לא די בכך שהאב הזהיר את בנו לבל ישתה וינהג אלא היה עליו אף לברר מי מבין חבריו יהיה נהג התורן אשר ימנע משתייה ויסיע את חבריו.

ערעורו של האב לבית המשפט המחוזי , נדחה וזה ערער לבית המשפט העליון.

בית המשפט העליון קבע כי האיזונים שהתווה המחוקק מלמדים לכאורה על המידתיות שבחוק.

עוד קבע כי דרישה מבעל רכב לעשות ככל שביכולתו על מנת למנוע את ביצוע עבירת הנהיגה בשכרות היא דרישה ראויה ובעלת חשיבות. זהו צורך השעה. כאשר אדם נוהג ברכב כשהוא שיכור, כלי הרכב משמש כנשק מסוכן. מי שנותן לאחר לנהוג ביודעו שהוא עלול לשתות משקה אלכוהולי, עליו לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את העבירה ובכך להפחית את הסכנה הנשקפת לציבור. אין זה מובן מאליו שאב חייב באופן אוטומטי להתרצות לבקשת בנו ולתת לו את מפתחות מכוניתו. לבקשת הבן להשתמש במכוניתו של אביו יש ‘תג מחיר’ חינוכי ומשפטי. גם סירוב הוא אופציה; גם הסכמה. אבל ההסכמה צריכה להיות מותנית בתנאים על מנת להפחית את המסוכנות.

באשר לדרישה שהעמיד בית המשפט לתעבורה לפיה על אב לוודא שישנו נהג תורן אשר מתחייב לא לשתות והוא זה שיסיע את חבריו ששתו אומר בית המשפט העליון כי זוהי אינה דרישה מופרזת, בהתחשב בעובדה שהמחוקק דורש מבעל הרכב לעשות “כל שביכולתו”. נדמה כי מדובר בדרישה סבירה וראויה, המתיישבת עם הוראות החוק.

משרדנו עורכי דין תעבורה הממוקם במגדל התאומים ברמת גן מטפל בתיקי מהירות מופרזת, נהיגה בשיכרות, בתיקי תעבורה מכל סוג ובכל בתי המשפט בארץ בתל אביב, חיפה, באר שבע, נתניה, אשדוד. צור קשר עוד היום לקבלת מידע ויעוץ מקצועי 03-7169977