התערבות בית המשפט המנהלי בשיקול דעת וועדת הערר לענייני רשיונות נהיגה

בית המשפט המנהלי
מדובר במקרה בו ביהמ”ש פסק כי החלטת וועדת הערר של משרד התחבורה שלא לאפשר למערער חידוש רישיון נהיגה לרכב מסחרי בטלה, היות שלא היה מקום לפסילת המערער עקב אי התאמה אישיותית בשל בעיות סמים בעברו, לאחר שהוכח כי הוא נקי מסמים כבר שנתיים.

מדובר במקרה בו ביהמ”ש פסק כי החלטת וועדת הערר של משרד התחבורה שלא לאפשר למערער חידוש רישיון נהיגה לרכב מסחרי בטלה, היות שלא היה מקום לפסילת המערער עקב אי התאמה אישיותית בשל בעיות סמים בעברו, לאחר שהוכח כי הוא נקי מסמים כבר שנתיים.

ביהמ”ש קבע, כי יש לנהוג בזהירות רבה בהפעלת הסמכות לפסילה עקב אי התאמה אישיותית. לא הרי ביטול רישיון, שכבר ניתן, כהרי מתן רישיון חדש. לגבי רישיון חדש גם חשד מבוסס יכול ,בדרך כלל – לשמש סיבה מספקת לסירוב רישיון, אולם באשר לביטול רישיון שכבר ניתן, אין לבטלו על סמך חשד גרידא ללא חקירה.

נקבע שלא ניתן המשקל הדרוש לכך כי אין מדובר בשיקול האם לאפשר למערער לקבל רישיון נהיגה אלא בשלילת רישיון קיים, והשיקולים במקרה כגון זה צריכים להיות חמורים יותר מבחינתה של הרשות, שכן למערער יש מעין “זכות מוקנית” להמשיך ולנהוג על פי רישיון הנהיגה שיש בידו. נפסק אף, כי וועדת הערר לא שקלה כלל את זכותו של המערער לחופש העיסוק. הוועדה לא ביצעה את האיזונים הדרושים, קבע ביהמ”ש, ובכך פגעה הוועדה במערער באופן אשר עולה על הנדרש. דווקא המערער, אשר יצא ממעגל הסמים, ראוי לעידוד, ועל כן אין להחמיר עם המערער וליטול ממנו את הרישיון, אשר משמש בסיס לעבודתו כנהג.

יצויין כי בית המשפט העליון במקרה אחר פסק כי אין ספק כי פסילת אדם מלהחזיק ברישיון נהיגה מטעמים בריאותיים, פיזיים או נפשיים, פוגעת בו פגיעה קשה המכבידה מאד על כושר ניידותו. בעניין ההוא קבע בית המשפט המנהלי כי באיזון בין חופש התנועה של בעל הרישיון לסכנה הנשקפת ממנו לציבור המשתמשים בדרך, יש לתת משקל מכריע לחופש התנועה, תוך שהוא עושה שימוש במבחן הוודאות הקרובה. בית המשפט העליון לא נקט עמדה בהליך שלפניו , בשאלת המבחן הראוי שיש לנקוט בכל הנוגע לשלילת רישיונו של אדם מלנהוג אך העיר רק כי החזקה ברישיון נהיגה, מעצם אופיה, מוגבלת ומותנית בכשירות פיזית ונפשית ובמיומנות. נוכח פוטנציאל הסיכון הכרוך בנהיגה ברכב, הגביל המחוקק את החירות לנהוג ברכב בקבעו תנאים סטטוטורים להגבלה זו, שתכליתם להגן על הציבור.

משרד עורך דין תעבורה שי גלעד ממוקם ברמת גן, ברח’ ז’בוטינסקי 33, מגדל התאומים 1, המצוי באחד מצירי התנועה הראשיים במדינת ישראל ונגיש מכל מקום בארץ. המשרד מטפל בתיקי תעבורה כולל עברות תעבורה על מהירות מופרזת, נהיגה בשיכרות, תאונות דרכים, פסילת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שלילה על נקודות וכל תיקי תעבורה הדורשים עורך-דין מתמחה בבתי משפט לתעבורה, בתל אביב, חיפה, באר שבע, נתניה, אשדוד, ובכל בתי המשפט בארץ. צור קשר עוד היום לקבלת מידע ויעוץ מקצועי 03-7169977