התיישנות עבירות ועונשים

התיישנות עבירות תעבורה ועונשים

לעבירות תעבורה המחוקק הישראלי קבע תוקף לעבירות תעבורה לפי סוגן כשבתוך אותן תקופות, התיישנו העבירות ולא ניתן יהיה להעמיד לדין בגינם.

המחוקק הישראלי קבע תוקף לעבירות לפי סוגן כשבתוף אותן תקופות, התיישנו העבירות ולא ניתן יהיה להעמיד לדין בגינם.

העבירות סווגו בחוק לפי חומרת העונש שנקבע בצידן. כך נחשבת עבירת הפשע לעבירה שהעונש בצידה נקבע לתקופת מאסר העולה על שלוש שנים, עבירת העוון היא עבירה שעונש המאסר שנקבע בצידה עולה על שלושה חודשים אך אינו עולה על שלוש שנים ואילו עבירת החטא הינה עבירה שעונש המאסר שנקבע לה אינו עולה על שלושה חודשים ואם העונש הוא קנס בלבד – קנס שאינו עולה על שיעור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום.

בצד עבירות אילו נקבעו בחוק תקופות התיישנות שמעבר להן לא ניתן יהיה להעמיד אדם לדין בגינן: בעבירה שדינה מוות או מאסר עולם, תקופת ההתיישנות הינה עשרים שנה, בפשע אחר-תקופה של עשר שנים, בעבירה מסוג עוון , ההתיישנות הינה של חמש שנים ואילו בעבירת חטא ההתיישנות בת שנה.

בחוק נקבעו סייגים לתקופת ההתיישנות כך שבעבירת רצח ובעבירה של נסיון לרצח או קשירת קשר לביצוע רצח ,לא תחול כלל התיישנות וכן נקבע כי בפשע או בעוון אשר תוך תקופות ההתיישנות לגביהם נערכה לגביהם חקירה על פי חיקוק או הוגש כתב אישום או התקיים הליך מטעם בית המשפט, יתחיל מנין התקופות מיום ההליך האחרון בחקירה או מיום הגשת כתב האישום או מיום ההליך האחרון מטעם בית המשפט, הכל לפי המאוחר יותר.

לעבירות קנס נקבעה בחוק תקופת התיישנות של שנה ואולם כשמדובר בעבירת קנס שהיא עבירת תעבורה והוכיח בעל הרכב לו נמסרה ההודעה על עבירת הקנס כי מישהוא אחר נהג , תגדל תקופת ההתיישנות לשנתיים לגבי מי שנהג בפועל.

אשר מדובר בעבירת קנס שהיא עבירת תעבורה כשהחשד לביצוע מבוסס על תמונה , כך כמו מצלמות המהירות או מצלמות הרמזור , הרי תקופת ההתיישנות מתקצרת לארבעה חודשים בלבד ואם בעל הרכב הוכיח שאין להטיל עליו את האדם, תורחב תקופת ההתיישנות לשנה.

>בחוק נקבעו גם תקופות התיישנות לענשים. נקבע כי עונש שהוטל לא יתחילו בביצועו, ואם נפסק ביצועו לא ימשיכו בו, אם מיום שפסק הדין נעשה לחלוט, או מיום ההפסקה, הכל לפי המאוחר יותר, עברו: בפשע – עשרים שנים בעוון – עשר שנים ובחטא – שלוש שנים;

משרד עורך דין תעבורה שי גלעד ממוקם ברמת גן, ברח’ ז’בוטינסקי 33, מגדל התאומים 1, המצוי באחד מצירי התנועה הראשיים במדינת ישראל ונגיש מכל מקום בארץ. המשרד מטפל בתיקי תעבורה כולל עברות תעבורה על מהירות מופרזת, נהיגה בשיכרות, תאונות דרכים, פסילת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שלילה על נקודות וכל תיקי תעבורה הדורשים עורך-דין מתמחה בבתי משפט לתעבורה, בתל אביב, חיפה, באר שבע, נתניה, אשדוד, ובכל בתי המשפט בארץ. צור קשר עוד היום לקבלת מידע ויעוץ מקצועי 03-7169977