המכון הרפואי אי התאמה אישיותית לנהיגה

על אי התאמה אישיותית, ליקוי קוגניטיבי ומה שביניהם

בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים אי התאמה אישיותית

נהגים רבים, וגם אנשים שאין ברשותם רישיון נהיגה בדרגה מסוימת (רישיון לרכב משא או רכב ציבורי) ומעוניינים לקבלו, נאלצים לעיתים להתמודד עם בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, על מנת לבחון את השאלה האם אין מניעה בריאותית (פיזית או נפשית) מקבלת רישיון הנהיגה המבוקש.

כמובן שאין מדובר בכל נהג או בכל פלוני המבקש לקבל רישיון נהיגה, אלא המדובר במקרים מסוימים בהם עולה הצורך בבדיקה זו או שהחוק מחייב בדיקה שכזו. הסיבות לכך הינן שונות ומגוונות והדבר אף תלוי בסוג הרישיון המדובר: החל מדיווח שהתקבל אודות פלוני מטעם רופאו המטפל, דרך ביצוע עבירות רבות מטעם אותו פלוני, דרך פסק דין שניתן כנגדו בבית משפט בגין עבירות ו/או תאונה שהיה מעורב בה, עד לשימוש בסמים ואלכוהול וכיוצ”ב. גם אנשים שמבקשים לקבל רישיון ציבורי למשל יצטרכו לעמוד בבדיקת המכון, והרשימה עוד ארוכה.

פעמים רבות, החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מסתכמת לכדי “אי התאמה אישיותית” ובמקרים אחרים מצוין “ליקוי קוגניטיבי” כטעם לאי יכולת לנהיגה בטוחה. החלטות אלה ניתנות לאחר בדיקה פסיכולוגית ולעיתים אף פסיכיאטרית מטעם רופאי ופסיכולוגי המכון.

המונח “אי התאמה אישיותית” מתייחס לאנשים שהבסיס שעומד מאחורי הסירוב לבקשתם הינו ליקוי אישיותי מסוים. המונח הינו מונח “סל” אשר מקיף טווח רחב ביותר של תכונות אישיותיות אשר בגינן יש סיכון לנהיגה בטוחה. הדבר יכול להתבטא בפרופיל נפשי בצבא, עבירות סמים וכן קווי הפרעות אישיותיות, אשר הובאו לידיעת המכון.

פעמים רבות מתייחס המכון, בקטגוריה זו, למרכיבים כגון יכולת שיפוט פגומה, חוסר תובנה לחוקי התנועה ולחשיבות לקיימם, חוסר יכולת לתפקד במצבי לחץ, נטייה ללקיחת סיכונים, נטייה לחיפוש ריגושים, עמדות כלפי בטיחות בנהיגה, אחריות, שיקול דעת ויכולת לקויה להפקת לקחים.

כאשר מצוין המונח “ליקוי קוגניטיבי”, המכון מתייחס לפרמטרים קוגניטיביים שונים בתכלית, כגון ליקוי בזיכרון, בעיות בתפיסה, ליקוי בעיבוד מידע, קשב וריכוז לקויים, ליקויים בחשיבה וכיוצ”ב.

מונחים אלה, על אף הדמיון ביניהם, שונים לחלוטין ומכאן גם הדרך לנסות לשנות את החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (במסגרת פניה לועדת ערר), תלויה מאוד במינוח זה.

כאשר עסקינן באי התאמה אישיותית, לרוב מדובר בעולם האישיותי של הנבדק, אשר נבחנת לרוב ברמה הפסיכולוגית בלבד. ליקויים קוגניטיביים נבדקים הן ברמה הפסיכולוגית והן ברמה הפסיכיאטרית ולעיתים אף נוירו-קוגניטיבית.

סוף דבר, אם קבלתם החלטה מטעם המכון, אשר קובעת כי אינכם רשאים להחזיק ברישיון, או שבקשתם להעלאת דרגת הרישיון נדחתה, ישנה חשיבות רבה בהבנת הטעם להחלטה זו, הדבר יסייע בניסיון להפוך את ההחלטה, במסגרת ועדת הערר.

משרד עו”ד מרב”ד תעבורה שי גלעד ממוקם במגדל התאומים ברמת גן, מטפל בתיקי תעבורה מכל סוג, תאונות דרכים, פסילת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שלילה על נקודות, וכל תיקי תעבורה ובכל בתי המשפט: תל-אביב, רמת-גן, חיפה, ירושליים, באר-שבע, אשדוד, ובכל הערים.

עו”ד תעבורה שי גלעד – משרדנו יכול לעזור: 03-7169977