נהג שכור וזוכה בשל מכשיר ינשוף לא מכויל

מכשיר ינשוף לא מכויל

נהיגה בשכרות הינה אחת העבירות החמורות שבפקודת התעבורה והמחוקק קבע בצידה אף עונש חמור בדמות פסילת רישיון מינימלית בת שנתיים ימים.
המחוקק קבע כי שיכור הינו מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה.

ריכוז שנקבע הינו מאתיים וארבעים מיקרוגרם אחוז אלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף או חמישים מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר של דם . לאוכלוסיות מיוחדות כגון נהג צעיר עד לגיל 24 או לנהגים ברכב כבד ורכב עבודה או לנהגים ציבוריים נקבע רף שהוא חמישית מהרף המפורט לעיל.

מאחר ולרוב מורשע נהג בנהיגה בשכרות בשל ממצא מעבדתי של אלכוהול המצוי בגופו ולא בשל ממצאים אחרים, הינו- תוצאות בדיקת הדם במעבדה טוקסיקולוגית או תוצאות בדיקת נשיפה במכשיר “הינשוף” הרי ייחסו בתי המשפט חשיבות עליונה לחובת התביעה להוכיח את אמינותו וכשירותו של אותו מכשיר באמצעותו נבדקה ונמצאה כמות האלכוהול בגופו של הנהג.

אמנם בתי המשפט כבר קבעו קביעה עקרונית כי מכשיר הינשוף הינו מכשיר אמין שבאמצעותו ניתן לבדוק כמות אלכוהול בגופו של נהג ואף להרשיע על בסיס ממצאים אלו אך יחד עם זאת חזרו והדגישו כי בכל תיק בו כופר הנאשם באישום ואף מדגיש כי הינו כופר באמינותו ותקינותו הספציפית של המכשיר בו נבדק, על התביעה להוכיח את אמינות ותקינות המכשיר בראיות וביניהם את כיולו של המכשיר ובדיקתו לפני ואחרי המשמרת בו בוצעה הבדיקה וכן תחזוקתו השוטפת ובדיקות מעבדה תקופתיות המבוצעות לו.
נאשם אשר כופר באשמה ייטב וידרוש מהתביעה את מסמכי הכיול את אותו מכשיר ינשוף ספציפי בו הוא נבדק , את תצלום ספר הטיפול במכשיר לאורך התקופה שלפני הבדיקה והבדיקות התקופתיות שעבר המכשיר בתקופה של טרם בדיקתו.
לעיתים ימצא הנאשם במסמכים אילו עדויות לתקלות חוזרות במכשיר התואמות חריגות שהתגלו בבדיקות שנערכו לו, אם נתגלו.

לאחרונה זיכה בית המשפט לתעבורה בחיפה נאשם שבגופו נמצאה כמות של 373 מיקרו גרם אלכוהול בליטר אויר נשוף, למרות שכמות זו עולה בכ-55% על הכמות המירבית המותרת על פי החוק.
הנאשם בכפירתו בכתב האישום, כפר גם בתקינות המכשיר ולפיכך היה על התביעה המשטרתית להוכיח גם מרכיב זה.

בית המשפט בזכותו את הנאשם מהאשמת נהיגה בשכרות קבע כי לא הוגשו לבית המשפט מסמכים המעידים על כך שמכשיר הינשוף, שבוצעה בו בדיקת האלכוהול לנאשם, היה תקין טרם הבדיקה, לרבות כרטיס המכשיר ותעודת עובד ציבור המעידה על תקינותו. בית המשפט ציין כי המאשימה צירפה לחומר הראיות טפסי בדיקת כיול ובדיקה עצמית של מכשיר הינשוף בתחילת וסוף המשמרת ואת פלטי בדיקת הינשוף אולם, כאמור, לא צירפה תעודת עובד ציבור המעידה על תקינות ומסמכים נוספים המעידים על תקינות המכשיר.

מאשימה הגישה רק את פלט הכיול לפיו נערך לכאורה כיול למכשיר המדידה שמספרו ביום ביצוע הבדיקה לנאשם. על פי הפלט שצורף, דומה כי במועד זה אכן נערכו הבדיקות הצריכות להוכחת תקינות המכשיר. מדובר, אם כן, בבדיקת אימות הכיול, הנעשית מדי יום. אולם, המשטרה עורכת בדיקות תקופתיות למכשירי הינשוף, לרבות כיולם, אחת לחצי שנה במעבדה מוסמכת ובמקרה שנדון בפני בית המשפט לתעבורה, הבדיקות התקופתיות, לרבות בדיקת הכיול החצי-שנתית, הנערכות למכשיר הינשוף, לא הוכחו בבית המשפט באמצעות תעודת עובד ציבור, ומכאן שהמאשימה לא הוכיחה בבית המשפט את תקינות המכשיר, וזאת על אף הכפירה המפורשת בתקינותו.

עדיין יכול בית המשפט להרשיע נהג בנהיגה בשכרות או בנהיגה תחת השפעת משקאות משכרים גם אם לא הוכחה שכרותו על בסיס ממצא מעבדתי.
כבר נקבע לא אחת כי אין הוכחתה של נהיגה בשכרות מוגבלת אך לשאלת אמינותן של תוצאות הבדיקה המעבדתית. ניתן להסיקה מממצאים נוספים, ובהם אופן הנהיגה טרם עיכוב הנהג בידי השוטרים, מצבו ההכרתי כפי שנגלה לשוטרים, ריח האלכוהול הנודף מפיו, ועוד ובלבד, שממצאים אלה מעוגנים כדין בחומר הראיות.

כשנהג נעצר על ידי שוטרים אם לביקורת שגרתית ואם בשל חשד, מציינים השוטרים נסיבות נוספות מעבר לתוצאות הבדיקה המעבדתית. גם עורכים השוטרים לנהג תשאול לגבי שתיית אלכוהול טרם עצירתו וכמות האלכוהול ששתה , השוטרים בוחנים את התנהגותו וריח אלכוהול הנודף מפיו, מורים לו להלך על קו ישר ולהביא את אצבעו למרכז האף בעניים עצומות. השוטרים בוחנים את אופי עמידתו במקום, אם הוא יציב או מתנדנד, את שטף דיבורו , עירנותו וחדות הדברים היוצאים מפיו וכהנה וכהנה ראיות חיצוניות , לאו דווקא מעבדתיות , המעידות על היותו שיכור או תחת השפעת אלכוהול.

בית המשפט עלול להרשיעו באחת מהעבירות הללו אך ורק על פי עדויות השוטרים גם אם כשלה התביעה להוכיח את הממצא המעבדתי שבבדיקה שערכו לו.

באותו אישום בבית המשפט לתעבורה בחיפה שהוזכר לעיל, לא ניתן היה להרשיע את הנאשם גם על בסיס ראיות חיצוניות שכאלה והוא זוכה מכל אשמה.

משרד עורך דין תעבורה שי גלעד ממוקם ברמת גן, ברח’ ז’בוטינסקי 33, מגדל התאומים 1, המצוי באחד מצירי התנועה הראשיים במדינת ישראל ונגיש מכל מקום בארץ. המשרד מטפל בתיקי תעבורה כולל עברות תעבורה על מהירות מופרזת, נהיגה בשיכרות, תאונות דרכים, פסילת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שלילה על נקודות וכל תיקי תעבורה הדורשים עורך-דין מתמחה בבתי משפט לתעבורה, בתל אביב, חיפה, באר שבע, נתניה, אשדוד, ובכל בתי המשפט בארץ. צור קשר עוד היום לקבלת מידע ויעוץ מקצועי 03-7169977