אי ציות להוראות לובש מדים

אי ציות להוראות שוטר לובש מדים

תקנות התעבורה קובעות, כי עובר דרך חייב לציית להוראות שנותן שוטר במדים, שוטר שהזדהה בתעודת מינוי, או אדם הנמנה עם הג”א כשהוא בתפקיד רשמי מטעם משטרת ישראל ובמדים, או שיש עליו סימן זיהוי חיצוני בולט אחר שאושר, או שוטר צבאי במדים, או פקח עירוני במדים שהוא עובד רשות מקומית שהוסמך בידי מפקד מחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבל הכשרה מתאימה.

עוד קובעות התקנות, כי עובר דרך חייב לציית להוראות שנותן עובד במדים של רשות תימרור מקומית או מטעמה, שהוסמך לכך בידי מפקד מחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבל הכשרה מתאימה, לצורך הכוונת התנועה במקום שבו מבצעת רשות התימרור המקומית עבודת סלילה או אחזקה של כביש המצוי בתחומה, וכן עליו לציית לאותות הניתנים על ידי שוטר במדים או על ידי שוטר צבאי במדים, או על ידי פקח עירוני, או על ידי עובד חברת נתיבי ישראל או על ידי עובד נת”א במדים.

הציות הוא כאמור חובה אף אם ההוראה או האות מנוגדים לתקנות או לתמרורים או להוראות כלליות אחרות בעניין סדרי תנועה שניתנו על ידי כל רשות מוסמכת לכך. תמרור נייד שהוצב בדרך על ידי שוטר, יראוהו כתמרור שהוצב כדין.

ההוראות נוגעות לא רק לנהגים הנוהגים ברכב והנתקלים בשוטר הנותן הוראות כלשהן, אלא אף למשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה ולכל מטרה אחרת. במילים אחרות, כל מי שנמצא בסביבתו של השוטר נותן ההוראה, חייב לציית לו, בין שהוא נוהג ובין שהוא נוסע, רוכב על אופניים או הולך ברגל.

בית המשפט העליון פירש חובה זו באופן רחב מאוד כשקבע בפסיקתו שכל אדם המשתמש בדרך ואשר איננו מציית לאות שקיבל מאת השוטר העומד בה עובר על התקנה, בין שראה את האות ובין שלאו, ובלבד שהסיבה לאי-ראיית האות נעוצה ברשלנותו ובאי-תשומת לבו למה שמתרחש במסלול נסיעתו. בית המשפט העליון סבר שכל פירוש אחר יסכל את מטרת המחוקק, שכן גם נהג שלא ראה את האות של השוטר מפני שנהג בעיניים עצומות יוכל להשתחרר מהחובה לציית לאות.

עוד נקבע בבית המשפט כי הוראות התקנה מיועדות לעניינים שמחוץ לכללי הדרך והתנועה בה או לבטיחותה. כך, דרך משל, אפשר להכניס לגדר התקנה האמורה אותות הנוגדים תמרורים או הוראה כללית שמסדירה את התנועה בדרך, אך אין התקנה יכולה לחול על הוראות שלא נועדו להכוונת התנועה ולהסדרתה.

כמו כן קבע בית המשפט כי במקרה ששוטר נתן הוראה הנושאת אופי עונשי ואדם אינה מציית לה , לא יחושב הדבר כעבירה של אי ציות לשוטר שכן הורקאה עונשית אינה בסמכות השוטר. העניין מתגלה כששוטר רואה נהג המבצע עבירה לנגד עיניו ומורה לו לנסוע בדרך מסוימת למרות שאין כל מניעה כי ייסע בדרך אלטרנטיבית שבה בחר.

אכן, אין שוטר מוסמך ליתן הוראה עונשית שלא על-פי חוק. הוראות פקודת המשטרה קובעות את סמכויות השוטר, ובין השאר קובעות כי בסמכותו לקיים סדר בדרכים. דהיינו בסמכותו לכוון את התנועה כדי לשמור על סדר, אך לא כדי להעניש. הוראות תקנות המשטרה קובעות כי עליו “ליתן דעתו על עבירות הנעברות בדרך…” דהיינו בסמכותו לרשום דו”ח/כתב אישום והזמנה לדין, אך לא להעניש. אין בחוק הוראה המסמיכה שוטר להעניש על עבירת תנועה באמצעות הכוונת התנועה. על כן מדובר בהוראה לא חוקית.

בעניין אחר קבע בית המשפט כי מלשון התקנה עולה, כי אין עבירה של אי ציות לשוטר אלא אם כן מדובר בשוטר במדים. במקרה שהונח בפני בית המשפט, השוטרים לא היו במדים ואף לא היו בניידת משטרתית רגילה, ורק חבשו כובע משטרתי והחזיקו פנס בידיהם. במקרה כזה, קבע בית המשפט, אין לומר כי מדובר בשוטר במדים, ופנס או כובע זיהוי אינם עונים על הגדרת הרכיב “מדים”.

במקרה אחר זיכה בית המשפט אדם שערער על פסיקת בית המשפט לתעבורה שהרשיעו בעבירה של אי ציות להוראות שוטר. בית המשפט לתעבורה קבע שהנאשם היה יכול להבחין שמדובר בשוטר הן לפי צבע חולצתו, הן לפי סמל משטרת ישראל עליה, הן לפי ידית מכשיר הקשר המחוברת לחוט שהיה סביב צווארו של השוטר והן לפי החגורה שחגר השוטר, שהוצמדו אליה הנשק ומכשיר הקשר. בית המשפט של הערעור קבע שחובת הזיהוי המוטלת על שוטר בעת מילוי תפקידו ככזה קבועה בפקודת המשטרה, ולפיה שוטר לבוש מדים יענוד תג זיהוי גלוי לעין הנושא את שמו ושם משפחתו. שוטר שאינו לבוש מדים ומשתמש בסמכויות שוטר כלפי אדם, יזהה את עצמו בפני אותו אדם בציון שמו או כינויו הרשמי והיותו שוטר, וכן יציג את תעודת המינוי שלו. שוטר לבוש מדים המשתמש בסמכויות שוטר כלפי אדם, יציג את תעודת המינוי שלו מיד עם דרישתו של אותו אדם. במקרה שנדון בפניו קבע בית המשפט שלערעור כי השוטר לא עמד בתניות אלה. אי לכך זוכה המערער מהאישום.

משרדנו הממוקם במגדל התאומים ברמת גן, מטפל בתיקי תעבורה כולל עברות תעבורה על מהירות מופרזת, נהיגה בשיכרות, תאונות דרכים, פסילת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שלילה על נקודות וכל תיקי תעבורה הדורשים עורך-דין מתמחה בבתי משפט לתעבורה, בתל אביב, חיפה, באר שבע, נתניה, אשדוד, ובכל בתי המשפט בארץ.

משרדנו יכול לעזור: 03-7169977