המכון לרפואה בדרכים – איזונים בין האינטרסים

איזונים בין האינטרסים השונים ששוקלת וועדת הערר לענין רישיונות נהיגה

מקרה שהובא בפני בית המשפט המנהלי בו הערעור הופנה כנגד החלטת רשות הרישוי ומשרד התחבורה לאמץ את החלטת ועדת הערר שליד משרד התחבורה ורשות הרישוי, בה נדחה ערר כנגד החלטת המכון לרפואה בדרכים לשלול את רשיון הנהיגה לרכב כבד של המערער, נהג משאית מקצועי, בשל מעורבותו בתאונת דרכים.

המכון לרפואה בדרכים

מקרה שהובא בפני בית המשפט המנהלי בו הערעור הופנה כנגד החלטת רשות הרישוי ומשרד התחבורה לאמץ את החלטת ועדת הערר שליד משרד התחבורה ורשות הרישוי, בה נדחה ערר כנגד החלטת המכון לרפואה בדרכים לשלול את רשיון הנהיגה לרכב כבד של המערער, נהג משאית מקצועי, בשל מעורבותו בתאונת דרכים.

ביהמ”ש לעניינים מינהליים דחה את הערעור ופסק כי:
הגבול שבין בחינה של שאלות מקצועיות ובין בחינת הסבירות המשפטית של האיזון אשר נוקטות ועדות הערר, הוא גבול שאינו חד וברור. עצם בחינת הסבירות של החלטת הועדה, ובחינת האיזון שבין הנתונים שהיו בפניה ועברו התעבורתי של הנהג, מצויות בתחום סמכות ביהמ”ש, ואולם בבחינת סבירות ההחלטה, ישים ביהמ”ש לנגד עיניו את המומחיות המיוחדת של הועדה, והתערבותו בממצאיה ובמסקנותיה תהיה רק במקרים חריגים, כאשר נראה על פניו כי החלטת הועדה חורגת ממתחם הסבירות.

במקרה דנן, יש לאזן בין זכותו של המערער לנהוג ועל מקור פרנסתו לבין זכותו של הציבור לבטחון ולשמירה על גופו ורכושו, לרבות להגנה מפני נהג העלול לסכנו. מכאן, שבבואה של הועדה המקצועית ובבואו של ביהמ”ש לבחון את החלטותיה, יש לאזן בין חופש התנועה וחופש העיסוק לבין טובת הציבור והחובה להגן עליו ולהלחם בקטל שבכבישים. כאשר יש בממצאים הרפואיים/פסיכיאטריים, הנתמכים בעברו התעבורתי של נהג כדי להצביע על סיכון מנהיגתו, עדיפה הגנת הציבור על פני ההגנה על זכותו להמשיך ולהתפרנס בנהיגה. בבואה של הוועדה להגביל זכויות פרט אלו תעשה זאת במידה המינימאלית הנדרשת לשם הגנה על הציבור ומתוך מגמה להפחית, ככל שניתן, את הפגיעה בפרט. במקרה דנן, החלטת ועדת הערר היא החלטה מאוזנת, מידתית ואינה חורגת ממתחם הסבירות.

הועדה שללה את רשיונו של המערער לרכב כבד בדרגות 03 ו- 04 והשאירה בידי המערער את האפשרות לנהוג ברכב פרטי. בכך הביאה הועדה לידי ביטוי את הסיכון המיוחד שיש בנהיגה ברכב כבד, תוך שהיא משאירה בידיו של הנהג את האפשרות להמשיך ולנהוג ואף להתפרנס מנהיגה ברכב פרטי. בית המשפט סבר כי החלטה זו היא החלטה מאוזנת, מידתית ואינה חורגת ממתחם הסבירות. ההחלטה מאזנת בין הזכות לנהוג ואף להתפרנס מנהיגה ובין הצורך להגן על הציבור, וזאת בדרך של הפחתת הסיכון מנהיגת המערער באופן של צמצום יכולתו לנהוג ברכב כבד המהווה גורם סיכון רב יותר מרכב פרטי.

משרדנו הממוקם במגדל התאומים ברמת גן, מתמחה בתיקי משרד הבריאות, וועדת הערר מטפל בתיקי תעבורה כולל עברות תעבורה על מהירות מופרזת, נהיגה בשיכרות, תאונות דרכים, פסילת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שלילה על נקודות וכל תיקי תעבורה הדורשים עורך-דין מתמחה בבתי משפט לתעבורה, בתל אביב, חיפה, באר שבע, נתניה, אשדוד, ובכל בתי המשפט בארץ. צור קשר עוד היום לקבלת מידע ויעוץ מקצועי 03-7169977

מאמרים נוספים על שלילת רישיון על ידי משרד הבריאות במשפטי – פסילת רשיון – אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה.